Asia pacific council türkçesi Asia pacific council nedir

  • Uluslararası ilişkiler alanında kullanılır.
  • Asya pasifik konseyi.

Asia pacific council ingilizcede ne demek, Asia pacific council nerede nasıl kullanılır?

Asia : Asya kıtası. Asya.

Pacific : Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barışçıl. Sakin. Barıştırıcı. Barışçı. Pasifik. Barışsever. Sulhperver. Sulhsever.

Council : Asamble. Kurultay. Kurum. Divan. Belediye meclisi. Konsey. Konsil. Yönetim kurulu. Kurul.

Asia pacific countries : Asya pasifik ülkeleri.

Asia pacific economic cooperation : Asya pasifik ekonomik işbirliği.

Asia pacific region : Asya-pasifik bölgesi.