Asia pacific countries türkçesi Asia pacific countries nedir

  • Asya pasifik ülkeleri.
  • Uluslararası ilişkiler alanında kullanılır.

Asia pacific countries ingilizcede ne demek, Asia pacific countries nerede nasıl kullanılır?

Asia : Asya kıtası. Asya.

Pacific : Barıştırıcı. Barışsever. Sulhçu. Barışçı. Barışçıl. Sulhsever. Pasifik. Uzlaştırıcı. Sulhperver. Sakin.

Countries : Memleket. Sayfiye. Köy. Arazi. Diyar. Ülkeler. Taşra. Toprak. Ülke.

Asia pacific council : Asya pasifik konseyi.

Asia pacific economic cooperation : Asya pasifik ekonomik işbirliği.

Asia pacific region : Asya-pasifik bölgesi.