Attenuation compensation türkçesi Attenuation compensation nedir

  • Zayıflama dengelemesi.
  • Zayıflama düzeltimi.

Attenuation compensation ingilizcede ne demek, Attenuation compensation nerede nasıl kullanılır?

Attenuation : Zayıflatma. Azaltma. Bilgisayar, fizik, nükleer enerji, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir sesin gürlüğünün zaman zaman azalması ya da yitmesi durumu. Attenüasyon. Zayıflama. Bir patojenin bağışıklık oluşturma yeteneğini değiştirmeden hastalık oluşturma yeteneğinin azaltılması. Azalma. Cılızlama. İnceltme.

Compensation : Faydalı taraf. Tazmin. Ödence. Olumlu taraf. Yedekleme. Kamulaştırma karşılığı. Telafi. Bitki, eğitim, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ödünleme. Tazminat hukuku.

Attenuation coefficient : Cılızlıma katsayısı. Sönümlenme faktörü. Zayıflama katsayısı. Atenüasyon katsayısı. Cılızlama katsayısı. Zayıflatma katsayısı. Bir reaktörde, nötron enerjisinin, yavaşlatıcının etkisiyle üstel olarak azalması.

Attenuation constant : Zayıflatma sabiti. Atenüasyon sabiti. Atenüasyon katsayısı.

Attenuation distortion : Zayıflatma bozulması.

Attenuation equivalent : Verilen bir madde katmanının oluşturduğu zayıflamayı milimetre cinsinden belirten büyüklük. Zayıflama eşdeğeri.