Blindness türkçesi Blindness nedir

  • Amalık.
  • Körlük.
  • Görme yeteneğinin kaybı veya yokluğu. gözde veya beyindeki bir değişime bağlı olarak biçimlenir.
  • Tıp yönünden gözün ışık karşısında bütünüyle duyuşuz olması durumu. görüş gücünün onda birden az olması durumu.
  • Düşüncesizlik.
  • Anlamamakta direniş.
  • Görmezlik.
  • Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Gaflet.
  • Anlayışsızlık.

Blindness ile ilgili cümleler

English: This disease causes blindness.
Turkish: Bu hastalık körlüğe neden olur.

English: He made up his mind to jog in spite of his blindness.
Turkish: Körlüğüne rağmen koşmaya karar verdi.

Blindness ingilizcede ne demek, Blindness nerede nasıl kullanılır?

Appalooso night blindness : Appaloosaatlarının gece körlüğü. Atlarda kalıtsal gece körlüğü.

Color blindness : Biyoloji, eğitim alanlarında kullanılır. Nesnelerin renksiz algılanması ya da kimi renklerin algılanmamasından ileri gelen bir görme bozukluğu. Renk körlüğü. İnsanda renklerin ayırt edilemediği, kırmızının yeşil, yeşilin kırmızı, pembenin gri, grinin pembe görüldüğü, x kromozomuna bağlı çekinik genlerle kontrol edilen, kalıtsal bir hastalık. daltonizm, dalton hastalığı, akromatopsi.

Colour blindness : Renkkörlüğü. Renk körlüğü.

Day blindness : Hemeralopi. Görmenin sadece gece veya ışık sönük olduğu zaman net olduğu durum. Gündüz körlüğü.

 

Equine hereditary night blindness : Atlarda kalıtsal gece körlüğü. Appaloosa ırkı atlarda, retinada bir bozukluk olmaksızın biçimlenen, nedeni tam olarak bilinmeyen kalıtsal özellikte gece görme bozukluğu. gün ışığında görme her zaman olmamakla birlikte normaldir, appaloosa atlarının gece körlüğü.

Moon blindness : Tavuk karası. Gece körlüğü.

Face blindness : Benzer veya tanıdık yüzleri ayırt edememe. Suratlar arasındaki farkları söyleme zorluğu. Suratları tanımakta güçlük çekme. Prosopagnosia (yüz körlüğü).

Mental blindness : Ussal körlük.

Night blindness : Gece körlüğü. Gözün karanlığa uymasında beliren güçlü bir yetersizlik. Karanlıkta görme yeteneğinin kaybedilmesi ve aydınlık bir ortamdan karanlığa geçildiğinde gözün geç uyum sağlaması, hemeralopi, niktalopi. a vitamini yetersizliği ve ilerleyici retina atrofisine bağlı olarak biçimlenir. Tavuk karası.

Red blindness : Kırmızı renge karşı körlük. Kırmızı körlüğü.

İngilizce Blindness Türkçe anlamı, Blindness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blindness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Dulness : Kesmezlik. Alıklık. Uyuşukluk. Aptalca olma durumu. Durgun olma durumu. Usandırıcılık. Tembellik. Sıkıcılık.

Hoitytoity : Hoppalık. Kibirli. Azametli. Kibirlilik. Düşüncesiz.

Lack of understanding : Anlamazlık.

Cavalierness : Kayıtsızlık. Dikkatsizlik. Küçümseme. İlgilenmeme. Kaygısızlık.

Carelessness : Savrukluk. Gafillik. Kayıtsızlık. İhmalcilik. Aymazlık. Aldırmazlık. İhmalkarlık. Aldırışsızlık. Dikkatsizlik.

Visual defect : Gözde, göz sinirinde ya da beynin görsel alanında oluşan bir aksaklık nedeniyle tam olarak görememe durumu, bk. az gören, kör. Görme özürü. Görme bozukluğu.

Crabbedness : Sertlik. İnatçılık. Aksilik. Huysuzluk. Haşinlik. Dik kafalılık. Terslik. Anlaşılmazlık. Belirsizlik.

Headiness : Sertlik. Sabırsızlık. Çarpıcılık. Dik başlılık. Acelecilik. Zorbalık. Haşinlik. Baş döndürücülük.

Connivance : Görmezden gelme. Görmezlikten gelme. Zımni rıza. Göz yumma. Müsamaha. Suç ortaklığı. Zımni muvafakat. Bir suçun işlenmesine müsamaha gösterme. Hoşgörü.

Fecklessness : Sorumsuzluk. Değersizlik. Beceriksizlik. Becerisizlik. Amaçsızlık.

Blindness synonyms : visual disorder, legal blindness, snowblindness, yellow blue color blindness, visual impairment, yellow blue dichromacy, anopia, figural blindness, vision defect, impetuousness, amaurosis, bluntness, inconsiderateness, intolerance, darkness, incomprehension, unawareness, imprudence, snow blindness, hamartia, hebetude, inattention, impulsiveness, ablepsia, inconsideration, brashness, purblindness, flightiness, eyelessness, unflattering, cecity, dullness, sand in the eyes.

Blindness ingilizce tanımı, definition of Blindness

Blindness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : State or condition of being blind, literally or figuratively.