Commissioned naval officer türkçesi Commissioned naval officer nedir

  • Görevli deniz subayı.
  • Deniz kuvvetleri subayı.

Commissioned : Subay. Görevlendirilmiş. Yetkili. Görevli.

Naval : Bahriyeye ait. Denizcilik. Savaş gemilerine ait. Deniz harp. Deniz. Savaş gemisi. Denize ait. Savaş gemileri ile ilgili. Savaş gemileriyle ilgili. Deniz kuvvetlerine ait.

Officer : İdare etmek. Yetkili. Subay. Görevli. Polis memuru. Sakçı memuru. Makam sahibi. Memur. Sağlık memuru. Komuta etmek.

Naval officer : Bahriyeli. Deniz subayı.

Naval officers : Deniz subayı. Deniz subayları. Gemi yönetiminden sorumlu olma görevleri olan kişiler. Bahriyeli.