Conscientious türkçesi Conscientious nedir

Conscientious ile ilgili cümleler

English: I'm a conscientious objector.
Turkish: Ben bir vicdani retçiyim.

English: Ali is quite conscientious.
Turkish: Ali oldukça vicdanlı.

English: Ali is quite conscientious, isn't he?
Turkish: Ali oldukça vazifeşinas, değil mi?

English: Ali is conscientious.
Turkish: Ali vicdanlıdır.

English: Ali is conscientious, isn't he?
Turkish: Ali vicdanlı, değil mi?

Conscientious ingilizcede ne demek, Conscientious nerede nasıl kullanılır?

Conscientious objector : Askerlik yapmayı doğru bulmayan kimse. Savaşa karşı olduğu için askerlik yapmayı reddeden kimse. Vicdani retçi. İnancı yüzünden bir şeyi yapmayan kimse. Askerlik yapmayı reddeden kimse.

Conscientiously : Vicdanına dayanarak. Özenle. İtina ile. Bir kimsenin vicdanına göre. İnsaflıca. Tamamıyla. Vicdani. Vicdanen. Görev duygusuyla.

Conscientiousness : İnsaflılık. Sorumluluk duygusu ile hareket etme. Sıtkı hulus. Titizlik gösterme. Vicdanlı olma. Dürüstlük.

Overconscientious : Fazlasıyla dürüst. Aşırı vicdanlı.

Unconscientious : Mantıksız. İnsafsız. Vicdansız. Fahiş.

Conscient : Bilinçli. Farkında.

 

Unconscientiously : Mantıksız bir şekilde. Mantıksız. Bilinçsizce. Kendinden geçmiş halde. Vicdansızca. İnsafsızca. İstemeden. Düşünmeden. Farkında olmadan.

İngilizce Conscientious Türkçe anlamı, Conscientious eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Conscientious ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Right minded : Doğru düşünceli. Aklıselim. Adil. Sağduyulu.

Canniest : Akıllı. Hoş. Tutumlu. Hünerli. Sessiz. Sakin. Açıkgöz. Zarif. Rahat.

Fairest : Sarışın. Orta. Güzel. Nazik. Adil. Kayda değer. Temiz. Namuslu. İyi.

Rightminded : Doğru düşünüşlü.

Elaborate : Detaylı. Dikkatle hazırlanmış. İncelikli. Ayrıntıyla donatmak. Üzerinde durmak. Ayrıntılı. Özen göstermek. Özenle hazırlanmış. Karmaşıklaştırmak. Detaylandırmak.

Cannier : Rahat. Hünerli. Hoş. Sakin. İdareli. Becerikli. Tutumlu. Kurnaz. Sessiz. Tedbirli.

Christian : Hıristiyan. Hz isa'nın öğretilerine inanan veya onu izleyen kişi. Hristiyan. Hristiyan kimse. İyi insan. Merhametli. Erkek ismi. Saygıdeğer.

Calculating : Çıkarcı. Bencil. İhtiyatlı. İşini bilen. Hesap. Hesaplanıyor. Egoist. Kurnaz. Hesaplama.

Decent : Kabul edilebilir. Adam gibi. Usturuplu. Saygın. Edepli. Nazik. Hoş. Alçakgönüllü. Makul.

Argus eyed : Uyanık. Keskin gözlü. Açık gözlü. Keskin bakışlı. Tetikte. Gözleri keskin.

Conscientious synonyms : sane, alert, elaborative, advertent, circumspect, above board, dove like, careful, sanes, cautious, painstaking, dinkum, equitable, conscionable, came straight from his heart, aboveboard, scrupulous, regardful, meticulous, fairer, chary, intentive, punctilious, cannie, merciful, sanest, heedful, evenhanded, conch, direct, jealous, dutiful, canny.

 

Conscientious zıt anlamlı kelimeler, Conscientious kelime anlamı

Careless : Kaygısız. Gafil. Aldırışsız. Düşünmeden söylenmiş ya da yapılmış. Umursamaz. İlgisiz. Özensiz. Dikkatsiz. Lakayt. Tasasız.

Unconscientious : Fahiş. Mantıksız. İnsafsız. Vicdansız.

Conscientious ingilizce tanımı, definition of Conscientious

Conscientious kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Governed by a strict regard to the dictates of conscience, or by the known or supposed rules of right and wrong. Said of a person. Influenced by conscience.