Careless türkçesi Careless nedir

Careless ile ilgili cümleler

English: A careless man often makes mistakes.
Turkish: Dikkatsiz bir insan sık sık hatalar yapar.

English: Ali is a careless driver.
Turkish: Ali dikkatsiz bir sürücüdür.

English: Ali was so careless as to leave his camera in the bus.
Turkish: Ali kamerasını arabada bırakacak kadar dikkatsizdi.

English: Ali is careless about money.
Turkish: Ali para hakkında dikkatsiz.

English: A careless person is apt to make mistakes.
Turkish: Dikkatsiz bir insan hata yapmaya eğilimlidir.

Careless ingilizcede ne demek, Careless nerede nasıl kullanılır?

Careless attitude : Dikkatsiz tutum. Aklın önemsemeyen geri planı. Özensiz tarz. Özen gösterilmemiş dış görünüm. İhmalkar tavır.

Careless mistake : Aptalca yanlış. Salakça hata.

Be careless : Dikkatsiz olmak. Gaflet göstermek. İhmal etmek. Dikkatsizlik etmek. Gaflete düşmek. Gafillik etmek.

Carelessly : Körlemesine. Sere-serpe. Dikkat etmeden.

Carelessness : Aymazlık. Kayıtsızlık. İhmalcilik. Gafillik. Dikkatsizlik. Aldırmazlık. İhmal. İhmalkarlık. Savrukluk. Gaflet.

 

Care label : Bakım etiketi. Bakım talimatı.

Picarel : İstrangiloz. İstrongiloz balığı. İzmarit balığı. Smirida. İzmarit. İstrongilos.

Care taker : Bakıcı. Bekçi.

Blotched picarel : İzmarit. Beyazgöz izmarit. Menekşe balığı. Beyazgöz balığı. Melana.

Care of : Eliyle in dikkatine. Dikkatine. Yedek ödeyici. Eliyle. Nezdinde. Eliyle (mektup). Vasıtasıyla. İlgisi ödekte belirtildikten sonra çekicisi ya da aktarmacısınca (gerekirse filan kişiye) deyimiyle ödeme işlemi için ikinci ve yedek bir ödeyici daha gösterilmesi. Vasıtası ile.

İngilizce Careless Türkçe anlamı, Careless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Careless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Insensible : Habersiz. Bilinçsiz. Duyarsız. Hissiz. Baygın. Hissedilmez. Duyumsuz.

Nescient : Cahil.

Gaily : Gamsız. Şen şakrak. Neşeyle. Canlı bir şekilde. Neşeli bir şekilde. Neşe ile.

Easy go lucky : Gamsız. Kedersiz. Olayları akışına bırakarak gelecekle ilgili fazla endişelenmeden yaşayan.

Ataractic : Ataraksik. Yatıştırıcı. Ataraktik. Huzurlu. Yatıştırıcı ilaç. Sakinleştirici ilaç. Sakinleştirici.

Emotionless : Ruhsuz. Heyecansız. Sakin. Hassasiyetsiz. Vurdumduymaz. Duygusuz. Duygularını belli etmeyen. Hassas olmayan. Etkilenmez.

 

Blindest : Anlayışsız. Kör. Saklamak. Görmeyen. Göz almak. Gözünü almak. Açmayan (çiçek). Kamaştırmak. Okunaksız.

Ignorant : Bilisiz. İnceliksiz. Görgüsüz. Bilgisizlikten ileri gelen. Habersiz. Pek bilgisi olmayan. Nadan. Bilmez. Okumamış.

Unguarded : Tedbirsiz. Koruyucusuz. Sakınmasız. İhtiyatsız. Savunmasız. Korumasız. Patavatsızca söylenen (söz).

Buckish : Züppe. Havalı. Sabırsız. Hoppa. Şık.

Careless synonyms : incognizant, blithe, incurious, casual, offhanded, ataraxic, hasteless, imprecise, derelicts, distant, daftest, slack, inelaborate, regardless, botchy, unilluminated, negligent, miscognizant, footloose and fancy free, slaphappy, adiaphorous, brute, fearless, without a care in the world, insouciant, artless, uncircumspect, cursory, nescients, harumscarum, listless, gutsier, unwary.

Careless zıt anlamlı kelimeler, Careless kelime anlamı

Cautious : Dikkatli. Önemli. Tedbirli. Temkinli. Müdebbir. Sakınan. İhtiyatlı. Sakıngan. Basiretli.

Diligent : Dikkatli. Özenle ve sebat ederek çalışan (kimse). Gayretkeş. Gayretli. Çalışkan. Hamarat. İşine düşkün. Özenli. Özenle ve sebat edilerek yapılan (iş).

Profound : Çok derin. Bilgili. Derin. İçine işleyen. Bilge. Etkili. İçe işleyen. Adamakıllı. Etkileyici. Derya.

Careless antonyms : carelessness, concerned, prudent, attentive, careful, artful.

Careless ingilizce tanımı, definition of Careless

Careless kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Free from care or anxiety. hence, cheerful. Light-hearted.