Contemptible türkçesi Contemptible nedir

Contemptible ile ilgili cümleler

English: A man who smacks his wife around is contemptible.
Turkish: Karısına tokat atan adam adidir.

Contemptible ingilizcede ne demek, Contemptible nerede nasıl kullanılır?

Contemptibleness : Aşağılıklık. Horluk. Rezillik. Alçaklık. Adilik.

Contemptibly : Küçümseyerek. Rezilce. Alçakça. Nefret edilecek bir biçimde. Hor görerek.

Contemptibility : Alçaklık. Küçümseme. Aşağılık olma. Adilik.

Contempt of court : Mahkemeye saygısızlık. Mahkemeye saygısızlık niteliğinde fiil. Mahkemeye itaatsizlik. Mahkemenin verdiği karara uymama. Mahkemeye karşı yapılan saygısızlık. Mahkemeye hakaret.

Beneath contempt : Adice. Hor görmeye bile değmez. Rezil. Ahlaksızca. Hor görmeye değmez. Değersiz. Utanmazca. Aşağılık.

Fall into contempt : Gözden düşmek. Hakir görülmek. Hor görülmek. Aşağılanmak.

Criminal contempt : Mahkemeye hakaret. Mahkemeye saygısızlık. Mahkemeye saygısızlık niteliğinde fiil. Mahkemeyi tahkir. Mahkemeye karşı yapılan saygısızlık.

Contempts : Kibir. Hakir görme. Nefret. İtaatsizlik. Aşağılama. Ayıp. Mahkemeye itaatsizlik. Teessüf. Hor görmek. Saygısızlık.

Hold in contempt : Tepeden bakmak. Kötülemek. Küçümsemek. Hor görmek. Hakir görmek. Mahkeme düzenine uymayı reddederek veya mahkeme sürecini aksatarak bir mahkemenin işleyicini kasten engellemekten suçlu bulunmak. Aşağılamak.

 

Exclamation of contempt : Küçümseme çığlığı. Hor görme nidası.

İngilizce Contemptible Türkçe anlamı, Contemptible eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Contemptible ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Despitefully : Acımasızca. Kasten. Fena bir şekilde. İnadına. Kindarca. Kötü niyetle. Kötü niyetlice. Şeytanice. Nispetçi bir şekilde.

Cheaps : Ucuzlatmak. Ucuzcu. Kalitesiz. Ucuz. Bayağı. Kıytırık. Değersiz. Uğraşsız. Aciz.

Dirtier : Pis. Terbiyesiz. Ahlaksız. Bozuk. Açık saçık. Müstehcen. Fırtınalı. Daha kirli.

Chintzier : Kreton. Kötü.

Derisible : Kötü. Aşağılanma ve dalga geçilmeyi hak eden.

Coward : Tabansız. Alçaklık. Yüreksiz. Güney carolina eyaletinde yerleşim yeri. Ödlek. Ödlek kimse (argo terim). Korkak.

Pathetic : Beş para etmez. Acıklı. Dokunaklı. Acınacak. Yürek parçalayıcı. Etkileyici. Yanık. Hazin. Boktan. İşe yaramaz.

Pitiable : Acınası. Acınacak halde olan. Acınacak. Acıklı. Değersiz. Acınacak halde. Zavallı.

Bugger all : Allahın belası. Hiçbir şey.

Dishonorably : Namussuzca. Utanılacak şekilde. Utanılacak bir şekilde. Yüz kızartıcı bir şekilde. Haysiyetsizce. Ahlaksızca. Güvenilmez bir şekilde.

 

Contemptible synonyms : beastly, mean, coarse grained, blackguards, unworthy, despicableness, pitiful, low, campiest, awful, abjectly, contemptibly, abject, chuffer, cheapjack, miserable, beneath contempt, currish, campy, abominable, awfuller, dastardly, despicable, caitiff, ignoble, crappie, scummy, low down, baseborn, basely, cheap jack, chintzy, cheap.

Contemptible zıt anlamlı kelimeler, Contemptible kelime anlamı

Noble : Soy. Ulu. Alicenap. Soylu. Necip. Yüksek. Asil. Soydan asil. Yüce. Soylu kimse.

Estimable : Mümtaz. Değerli. Saygıdeğer. Kıymetli. Muhterem. Sayın. Değeri kestirilebilir. İtibarlı.

Worthy : Yaraşık. İleri gelenlerden biri. Liyakat. Değer. Reva. Layık. Hak eden. Kodaman. Önemli kimse. Kıymetli.

Contemptible ingilizce tanımı, definition of Contemptible

Contemptible kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Vile. Deserving of scorn or disdain. Despicable. Worthy of contempt. Mean.