Derisible türkçesi Derisible nedir

Derisible ingilizcede ne demek, Derisible nerede nasıl kullanılır?

Derision : Hor görme. Alay. Lağa koyma. Küçümseme. Lağ. İstihza. Alay etme.

Derisions : Küçümseme. Alay etme. Hor görme. İstihza. Alay.

Derisive : Alaycı. Alay edici. Gülünç. Alay edilecek türden. Komik. Alaylı. Önemsiz. Alay konusu olan.

Derisive remark : Alaycı yorum. Dalga geçen yorum.

Derisively : Aşağılayarak. Önemsiz olarak. Küçük düşürerek. Alaycı bir şekilde. Gülünç bir biçimde. Kötüleyerek. Dalga geçerek.

Casus foederis : Bir ittifak anlaşmasının tatbikini mucip sebep. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebi. Casus foederis.

Tenderise : Yumuşatmak. Yumuşatmak (eti).

Derisiveness : Aşağılama. Küçük düşürme. Gülünçlük. Kötüleme. Alaycılık. Önemsizlik. Dalgacılık. Komiklik.

Degenderise : İnsanların cinsiyetle ilgili imalarını ortadan kaldırma (örneğin, erkek, kadın). Cinsiyete ilişkin gereksiz göndermeleri veya belirli bir cinsiyete karşı ön yargıları ortadan kaldırma (ayrıca degenderize). Cinsiyeti nötr yapma. Cinsiyetini ortadan kaldırma. Cinsiyetini giderme.

Genderisation : Sosyal veya kültürel farklılıklara ilişkin olarak cinsel kimlik tanımı veya tahsis edilmesi (ayrıca genderization).

 

İngilizce Derisible Türkçe anlamı, Derisible eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Derisible ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Beggarliness : Dilencilik. Yokluk. Fakirlik. Tamahkarlık. Yoksulluk.

Blackguard : Terbiyesiz. Hain. Küfretmek. Sövüp saymak. Edepsiz kimse. İt. Hergele. Küfürbaz.

Amusing : Komik. Gırgır. Güldürücü. Gülünç. Zevkli. Matrak. Hoş. Şaka yapan. Oyalayıcı. Eğlenceli.

Black hearted : Kötü kalpli. Kötü huylu. Kötücül. Ahlaksız. Fena.

Cowardly : Namert. Kansız. Korkakça. Ödlek. Korkak. Tabansız. Cesaretsiz. Alçakça. Yüreksiz.

Bad lot : Şeytani. Fena. Fesat.

Classless : Sınıf farkı olmayan. Belirli bir tabakadan olmayan (kimse). Sınıflara ayrılmamış. Kalitesiz. Soysuz. Sınıfsız. Sınıfsız (toplum). Bayağı.

Currish : İt gibi. Huysuz. Korkak. Hırıltılı. Kaba. Aşağılık adamla ilgili. Kavgacı. Terbiyesiz.

Bastard : Fırlama. Evlilik dışı çocuk. Piç (argo terim). Çizgi dışı. Sahte. Teres. Herif. Taklit. Hıyar. Alışılmamış.

Mocking : Alay etme. Alaycı.

Derisible synonyms : humourous, gibelike, amiss, disrespectful, awful, beastly, caitiffs, atrocious, baseborn, black guard, taunting, despicableness, badly, blacker, dastardly, crappie, comical, dirtiest, adverse, caitiff, abominable, jeering, crappiest, comic, baneful, appalling, coward, abject, humorous, laughable, beneath contempt, mirthful, bastardly.

 

Derisible zıt anlamlı kelimeler, Derisible kelime anlamı

Respectful : Hürmetli. Ayrıcalık yapan. Riayet eden. Fark gözeten. Hürmetkar. Hatır sayan. Saygılı.

Humorless : Nükteden anlamayan. Şakadan anlamayan. Keyifsiz. Espri anlayışı olmayan.