Continual türkçesi Continual nedir

Continual ile ilgili cümleler

English: Human beings, whether they realise it or not, continually seek happiness.
Turkish: İnsanlar, bunun farkında olsun veya olmasın, sürekli mutluluk ararlar.

English: The continual noise deafened us.
Turkish: Sürekli gürültü bizi sağır etti.

English: He became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
Turkish: O kötü huylu oldu, sürekli karısının yemeklerini eleştirdi ve midesindeki bir ağrıdan şikâyet etti.

English: Peter is continually making phone calls to his mother.
Turkish: Peter sürekli annesiyle telefon görüşmesi yapıyor.

Continual ingilizcede ne demek, Continual nerede nasıl kullanılır?

Continual offence : Sürekli suç.

Continually : Habire. Devamlı olarak. Durmadan. Hiç durmadan. Devam eden. İkide birde. Boyuna. Harıl harıl. Mütemadiyen. Sürekli olarak.

Continua : Bölünmemiş şey. Süreç.

Continuable : Sürebilen. Devam edebilen.

Continuance : Süre. Bir süreç ya da gidişin aralıksız süregelmesi. Erteleme. Kalıcılık. Devam etme. Temdit. Sürüp gitme. Devam. Kesiksizlik. Uzatma.

Continuation character : Devam karakteri. Sürdürme damgası. Sürdürme karakteri.

 

Continuative : Devan etme eğiliminde.

Continuation : Sürdürme. Arka. Süreklilik. Devam etme. Borsada bir alışverişin gününü uzatma. borsada bir alışverişin gününü uzatmak için ödenen para. Uzatma. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Sürme. İdame. Temdit.

Continuation school : Boş zamanlarda gidilen okul. Akşam okulu.

Continuations : Devam. Sürdürme. Zeyil. Uzatma. Devam etme. Arka. Süreklilik. İdame. Sürme. Temdit.

İngilizce Continual Türkçe anlamı, Continual eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Continual ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ceaselessly : Boyuna. Ara vermeden. Fasılasız. Durmaksızın.

Numerously : Çok. Çok yönlü olarak. Çoklu olarak. Çok sayıda. Sayısız. Bir hayli.

On and on : Ara vermeden. Sürekli olarak. Durmaksızın. Boyuna. Durup dinlenmeden. Aralıksız olarak.

Serried : Omuz omuza. Sıkı. Sıkışık. Sıralı.

Continuant : Sürekli ünsüz.

Closely : Dikkatle. Adeta. Hemen hemen aynı. Sıkıca. İnceden inceye. Yakından. Sıkı sıkı. Benzer.

Endlessly : Sürgit. Sonsuz. Sonsuza dek. Amaçsızca. Sonsuz bir şekilde. Hedefi olmaksızın. Bitmek tükenmek bilmeksizin. Ebediyen. Gayesizce.

Closer : Tuğla parçası. Ketum. İçli dışlı. Yakın. Akım kesici. Elektriğin özdenetimli olarak kesilmesini sağlayan düzen. Son. Kapatıcı. Saklı. Sıkı.

Away : Deplasmanda oynanan. Uzakta. Buradan. Deplasman maçı. Uzağa. Bir yana. Yok. Yola çıkmış.

Forever : Daima. Her zaman. Hep. Sonsuza dek. İlanihaye. Durmamacasına. Ebediyen. Kıyamete kadar. Sürgit.

Continual synonyms : more often than not, incessant, day after day, all the time, as often as not, revenant, engraved in stone, abiding, together, thickest, relentless, compact, insistent, repeated, unabatingly, frequent, often, ceaseless, consistent, constant, durable, confirmed, thick, continued, everlasting, recurring, continually, continuously, consistently, for ever and ever, non stop, sustained, ever.

 

Continual zıt anlamlı kelimeler, Continual kelime anlamı

Sporadic : Ara sıra görülen. Seyrek. Sporadik. Hastalığın ara sıra, tek tük görülmesi, geniş alanlara yayılmaması. Düzensiz olarak oluşan veya seyrek olarak görülen, geniş sahalara yayılmayan veya tek tük görülen. Dağınık.

Discontinuous : Ayrı. Kesik. Fasılalı. Kesintili. Kesikli. Devamsız. Süreksiz. Aralıklı.

Continual ingilizce tanımı, definition of Continual

Continual kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Abiding. Proceeding without interruption or cesstaion. Continuous. Lasting. Unceasing.