Derinlemesine nedir, Derinlemesine ne demek

Derinlemesine; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Ayrıntılı olarak, derinliğine

"Derinlemesine" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Tezini, ufki ve genişliğine değil, bir burgunun açtığı delik gibi derinlemesine almıştır." - N. Hikmet

Derinlemesine tanımı, anlamı:

Derin : Dip. Yüzeyden içeri inen. Yoğun. Uzun süren. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Ayrıntılı. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. İçten gelen.

Deri : Toplantı, düğün. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.

Ayrıntılı : Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun. Ayrıntılara girerek.

Derinliğine : Derinlemesine.

Derinlemesine görüntü : Özel bir mercek düzeni ve aydınlatma yardımıyla, tiyatro görünçlüğündeki gibi en öndeki nesneler ile en gerideki nesnelerin aynı seçiklikte verilebildiği, üçboyutluluk duygusunun sağlanabildiği görüntü çeşidi.

Derinlemesine kaydırma : Alıcının çevirim sırasında belirli bir konuya yaklaşması ya da bu konudan uzaklaşması durumu; bunun sonunda öne ya da geriye kaydırma ortaya çıkar.

 

Derinlemesine ile ilgili Cümleler

  • Başarısızlığımızı derinlemesine düşünmeliyiz.
  • Mesele derinlemesine tartışıldı.
  • Şimdiye kadarki hayatımı derinlemesine düşündükten sonra hedeflerimi değiştirmem gerektiğine karar verdim.
  • John kazayı derinlemesine araştırdı.
  • Mutlu okul günlerimi derinlemesine düşündüm.
  • Hızlı bir girişten sonra mesele derinlemesine ele alındı.

Diğer dillerde Derinlemesine anlamı nedir?

İngilizce'de Derinlemesine ne demek? : adj. in depth

adv. inward