Deza nedir, Deza ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Teyze.

Deza ile ilgili Cümleler

  • Bu yöntemin hem avantajları hem de dezavantajları var.
  • Bunun çok dezavantajları var.
  • Yalnız yaşamanın dezavantajlarından biri senin konuşacak hiç kimseye sahip olmamandır.
  • Avrupa Birliği'nin 24 resmi dili vardır. Ancak önemli metinler çoğu kez yalnızca şu üç dilde mevcuttur: İngilizce, Fransızca ve Almanca. Bu durum, bu dillere aşina olmayanlar için bir dezavantaj teşkil etmektedir. Ortak ve tarafsız bir köprü dil üzerinde çalışmanın zamanı çoktan gelmiştir.
  • Genç olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?
  • Bu metodun avantajları ve dezavantajları nelerdir?
  • Kötü olan sağlığı onun en büyük dezavatajıdır.
  • Her iki türün avantajları ve dezavantajları var.
  • Şehir yaşamının hem avantajları hem de dezavantajları vardır.
  • Diğer taraftan, bazı dezavantajları var.

Deza tanımı, anlamı

Dezartikülasyon : Kol ve bacakların eklemden kesilmesi işlemi, disartikülasyon

Dezavantaj etkeni : Reaktör hücresinde bulunan bir madde içindeki ortalama nötron akı yoğunluğunun, yakıt içindeki ortalama nötron akı yoğunluğuna oranı.

Dezavantaj : Avantajlı olmama durumu.

Teyze : Annenin kız kardeşi, ana yarısı. Anne yaşıtı kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

Diğer dillerde Deyitlemek anlamı nedir?

Osmanlıca Deyitlemek : inşadetmek