Dişileşme nedir, Dişileşme ne demek

  • Dişileşmek durumu

Dişileşme tanımı, anlamı:

Dişil : Bazı dillerde dişi cinsten sayılan (kelime), müennes.

Dişileşmek : Dişiye özgü davranışta bulunmak.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.