Doğrulama nedir, Doğrulama ne demek

  • Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon
  • Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılmış olan işlemlerin bütünü.

Doğrulama kısaca anlamı, tanımı:

Doğrulamak : Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak, desteklemek, gerçeklemek, teyit etmek, tasdik etmek. Bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek amacıyla olayları inceleyip araştırmak.

Teyit : Gerçekleme.

Tasdik : Onay, onaylama. Doğrulama.

Varsayım : Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez.

Doğrulu : Bir doğru boyunca olan, müstakim.

Denetlemek : Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek.

Deney : Deneyim, tecrübe. Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe.

Mantıksal : Mantıklı.

Doğrulama ile ilgili Cümleler

  • Bize söylediğin her şey doğrulamam gerekiyor.
  • Onun yaşadığını doğrulamak olanaksızdır.
  • Rezervasyonlarımızı doğrulamak istiyoruz.
  • Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu.
  • Ayırtmalarımızı doğrulamak istiyorum.
  • Beni doğrulamayı bırak.
  • Gerçekler bu hipotezi doğrulamaktadır.
 

Diğer dillerde Doğrulama anlamı nedir?

İngilizce'de Doğrulama ne demek? : n. confirmation, corroboration, affirmation, verification, correction, avowal, defence [Brit.], defense, recognition, support, testification

Fransızca'da Doğrulama : affirmation [la], vérification [la], confirmation [la], légalisation [la], ratification [la]

Almanca'da Doğrulama : n. Bekräftigung, Bestätigung, Konfirmation, Versicherung

Rusça'da Doğrulama : n. поправка (F), подтверждение (N)