Electronic data processing security türkçesi Electronic data processing security nedir

  • Elektronik bilgiişlem güvenliği.
  • Elektronik bilgi işlem güvenliği.

Electronic data processing security ingilizcede ne demek, Electronic data processing security nerede nasıl kullanılır?

Electronic : Çıncalık. Elektronsal. Elektrik olaylarını, elektronların devinimlerinden oluşmuş sayarak inceleyen, özellikle bunların işleyime uygulanışıyla uğraşan fizik dalı. (bu dalın içine özellikle radyo ışıtaçlarının ısıl-iyonsal yayını, ışıkelektrik etkisi, katılardaki iletkenlik, ışınırlık, vb. olaylar girer. uygulama alanında da radyo, televizyon, telefon, radar, bilgisayarlar, vb. bulunur). elektronlarla ilgili, elektronik özellik taşıyan. Elektronik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elektron lambası.

Data : Bir araştırmanın temeli olan ana öge. Esaslar. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Veri. Bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci. Malumat. Bir gözlem ya da ölçülere ilişkin olarak verilmiş değerler. Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. elverişlilik, kişiler ya da özdevimli makinelerle iletişim, yorum ya da işleme uygunluk biçiminde düşünülür, bk. bilgi. Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı. Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler.

 

Processing : Yapım. İmal. Yönlendirme. İşlenme. Yapma. Sıralama. Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak amacıyla, duyarkatın işlemelikte çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İşleme. İşlem.

Security : Borçlanım, tutu, yapı tutusu, değerli kağıt, pay ve borç belgitleri, taşınır değer, güvence ödeği, her çeşit tecimsel belgit, borsaya verilsin verilmesin iyesi ya da taşıyanına bir alacak sağlayan belge. Güvenlik. Bilgisayar, hukuk, gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Rehin. Kefil. Depozito. Emniyet. Güvenlik önlemleri. Kefalet. İpotek.

Electronic data processing : Elektronik bilgi işlem makinaları. Önemli bir kesimi elektronik aygıtlarca yürütülen bilgi işlem. kısaca bilgi işlem deyimi kullanılır. Elektronik bilgi işlem. Elektronik veri işleme. Elektronik bilgi işleme. Elektronik veri işlemci.

Electronic data interchange : Elektronik bilgi değiştirme. Elektronik ortamda data transferi. Edı. Elektronik veri değiştirme. Elektronik veri alışverişi. Şirketlerin bilgisayar sistemleri ya da ticari işletmeler arasında standart elektronik belgeler aktarımı. Elektronik veri değişimi.