Endocyst türkçesi Endocyst nedir

  • Endokist.

Endocyst ingilizcede ne demek, Endocyst nerede nasıl kullanılır?

Endocystitis : Endosistitis. İdrar torbası mukozasının yangısı.

Endocytose : Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddeleri içeri almak. Endositoz. Endositoz oluşturmak. Plasma zarını kendi çevresinde katlayarak molekül almak. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir molekül veya taneciğin çevresindeki zar parçası tarafından tamamen sarılması ve böylece oluşan vezikülün zardan koparak sitoplazma içine alınması olayı, viropeksis. endositoz; hücrelere sıvıların alınması olan pinositozla katı maddelerin alınması olan fagositozu içerir. virüslerin hücre içerisine girmelerinde kullandıkları bir yoldur.

Endocytosis : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Endositoz. Hücre zarından difüzyonla veya aktif taşımayla geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre içine alınış yöntemi. Ökaryot hücrelerin plazma zarının içeri çökmesi ile bir kesecik içinde dışarıdan madde alınması. pinositoz, fagositoz. Hücre zarının içeri çökerek kese oluşturması suretiyle büyük moleküllerin hücre içine alınması ve hücresel sindirimi. Hücre yutumu. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir molekül veya taneciğin çevresindeki zar parçası tarafından tamamen sarılması ve böylece oluşan vezikülün zardan koparak sitoplazma içine alınması olayı, viropeksis. endositoz; hücrelere sıvıların alınması olan pinositozla katı maddelerin alınması olan fagositozu içerir. virüslerin hücre içerisine girmelerinde kullandıkları bir yoldur.

 

Receptor mediated endocytosis : Reseptör aracılığı ile endositoz. Reseptör bağımlı endositoz. Reseptör aracılı endositoz. Birçok hayvanda, örtülü çukurların bulunduğu yerlerde hücre yüzeyindeki özel reseptörlere bağlanarak endositozla hücre içine madde alınması yolu.

Endocannibalism : Akraba yamyamlığı. Bir kişide var olduğuna inanılan birtakım gizemsel yetenek ve güçlerin onun etini yiyenlere de geçeceği inancına dayalı olarak ölen akrabaların, yakınların ve kabile üyelerinin akrabalar, dostlar ve aynı kabile üyelerince yenmesi.

Endocardial : Endokordiyal. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait olan. Kalbin içine ait (anatomi terimi). Endokardiyal. Kalbin içinin.

Endocardial cushions : Endokard yastıkları. Embriyonel dönemde kalbin kulakçık ve karıncıklar arasındaki kanalda biçimlenen gevşek yapıda iki mezenkim kitlesi. karıcık ve kulakçıklar arasındaki septumlar, mitral ve triküspital kapakçıklar endokard yastıklarından biçimlenir.

 

Endocarditis and arteritis verminosa : Genellikle strongylus vulgaris’in larvalarının endokartta ve atardamarlarda tahribat oluşturması. Endokarditis ve arteritis verminoza.

Endocardiosis : Endokardiozis. Kalp kapakçıklarında kronik fibrozis, kapakçıkların serbest uçlarında nodüler kalınlaşmayla belirgin, sol kalp yetersizliğine neden olan ve nedeni bilinmeyen köpeklerin en yaygın kalp hastalığı.

Endocarans : Herhangi bir vitaminin rasyonda var olmasına ve yeterli miktarda emiliyor olmasına karşın, bir kısım metabolik bozukluklar nedeniyle değerlendirilememesi durumu. Endokarans.

Endocyst ingilizce tanımı, definition of Endocyst

Endocyst kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The inner layer of the cells of Bryozoa.