Ensiles türkçesi Ensiles nedir

  • Siloya koymak.
  • [#silolama Silolamak].
  • Yeşilliği siloya koymak.
  • Yemleri ambara koymak.
  • Yemleri ambara yerleştirmek.

Ensiles ingilizcede ne demek, Ensiles nerede nasıl kullanılır?

Ensile : Yeşilliği siloya koymak. Yemleri ambara koymak. Yemleri ambara yerleştirmek. Silolamak. Siloya koymak.

Ensiled : Ambarda saklanmış. Siloya koymak. Saplarıyla hayvan yemi olarak kesip ambara doldurulmuş. Yemleri ambara koymak.

Extensile : Açılabilir. Açılır kapanır. Genişletilebilir. Uzatılabilir.

Pensile : Sarkık.

Prehensile : Tutmaya yarayan. Tutabilen. Sarılıcı. Kavrayabilen. Prehensil. Tutucu. Tutma yeteneği olan.

Tensile strength : Gerilme dayanımı. Gerilme kuvveti. Çekme mukavemeti. Gerilme direnci. Bir nesnenin kırılmadan dayanabildiği en büyük gerici kuvvet değeri. Gerilme mukavemeti. Çekme direnci. Kopma mukavemeti. Halat veya lif demetinin kopmadan dayanabileceği kuvvet. Çekme kuvveti.

Tensile test : Germe deneyi. Çekme testi. Çekme deneyi.

Ultimate tensile strength : Maksimum çekme dayanımı. Son çekme dayanımı. Kopma dayancı. Üst çekme dayanımı. Enson çekme dayanımı. Azami gerilme gücü. Son çekme mukavemeti.

Ensilage : Siloya koyma. Ambara koyma. Siloya koymak. Silolama. Siloya alma. Siloya konan yem. Yeşillik ambarlanması.

Thermotensile : Gerilme düzeyinin ısıyla birlikte değişiklik göstermesi.

 

İngilizce Ensiles Türkçe anlamı, Ensiles eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ensiles ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ensilages : Yeşillik ambarlanması. Ambara koyma. Siloya alma. Siloya koyma. Silolama.

Ensiled : Saplarıyla hayvan yemi olarak kesip ambara doldurulmuş. Ambarda saklanmış.

Store : Depo. Saklamak. İçermek. Hafızaya almak. Bilgisayar, bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir yazmaçta bulunan veriyi ana bellekte bir yere aktarmak. Depoya koymak. Ambara koymak. Mağaza. Biriktirmek.

Ensiling : Saplarıyla hayvan yemi olarak kesip ambara doldurma. Ambarda saklama.

Ensilage : Yeşillik ambarlanması. Siloya koyma. Ambara koyma. Silolama. Siloya konan yem. Siloya alma.

Silo : Füze rampası (yeraltı). Su oranı % 15'den fazla olan tane veya öğütülmüş yemlerin depolanmasına yarayan beton veya çelik malzemeden yapılan genellikle silindirik kule biçimindeki yapılar. Hangar. Susturucu. Yeraltı füze rampası. Silo-sarpın. Silo. Tahıl ambarı, içine çeşitli tahıllar konulan bölümlü ambar.

Siloing : Hangar. Silo. Susturucu. Ambar. Füze rampası (yeraltı). Depo.

Ensiles synonyms : ensile.

Ensiles zıt anlamlı kelimeler, Ensiles kelime anlamı

Unformed : Biçimlendirilmemiş. Yaratılmamış. Biçimsiz. Gelişmemiş. Oluşmamış. Şekilsiz. Biçimlenmemiş. Şekillenmemiş.