Extirpation türkçesi Extirpation nedir

  • Kökünü sökme.
  • Hastalıklı bir doku veya organın kısmen veya tamamen ameliyatla çıkarılması.
  • Yok etme.
  • İmha.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Kökünü kazıma.
  • Ekstirpasyon.

Extirpation ingilizcede ne demek, Extirpation nerede nasıl kullanılır?

Harder gland extirpation : Harder bezinin çıkarılması. Köpeklerdeki harder bezinin kronik ve hiperplazik yangılarında veya bunun adenomunda üçüncü göz kapağında bulunan harder bezinin çıkarılması işlemi.

Ocular extirpation : Ekstirpasyo bulbi. Hastalıklı gözün operasyonla çıkarılması, ekstirpasyo bulbi. Göz ekstirpasyonu.

Extirpations : İmha. Yok etme. Kökünü sökme. Ekstirpasyon. Kökünü kazıma.

Extirpating : Yok etme. Kökünden sökme. Kesip atmak (medikal tıp terimi). Kökünden halletmek. Yok etmek. İzale etme. İmha etmek. İmha etme. Kökünü kazımak. Kökünden sökmek.

Extirpate : Kökünden halletmek. Yok etmek. Kesip atmak. Halletmek. Kesip çıkarmak. Kesip atmak (medikal tıp terimi). Kökünü kazımak. Kökünden sökmek. Kökünü kurutmak. İmha etmek.

Extirpator : Kökünü kazıyan. Yokedici. Tüketen kimse. İzale eden. Kökünü kurutan kimse. Yokeden. İmha eden.

Extirpates : Kökünü kurutmak. Kökünden sökmek. Kökünden halletmek. İmha etmek. Kesip atmak. Halletmek. Yok etmek. Kesip atmak (medikal tıp terimi). Köküyle sökmek. Kökünü kazımak.

 

Inextirpable : Kökleşmiş.

Extirpated : İzale edilmiş. Kökünü kazımak. Kökünden sökmek. Kesip atmak (medikal tıp terimi). İmha etmek. Kökü kazınmış. Kökünden halletmek. Yok etmek. İmha edilmiş. Kökünden sökülmiş.

İngilizce Extirpation Türkçe anlamı, Extirpation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Extirpation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mastoidectomy : Tümük çıkarımı. Mastoid kemiğinin cerrahi yolla çıkarılması. Mastoidektomi. Tümük ameliyatı.

Appendectomy : Appendektomi. Kör bağırsak ameliyatı. Apandis çıkarımı. Apandisit ameliyatı. Apandis ameliyatı. Apendektomi.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Destruction : Destruksiyon. Yok edilme. Mahvetme. Yok olma. Yıkma. Tahribat. Bela. Öldürme. Mahv. Afet.

Undermining the foundations of : Temellerinin altını kazma. Temelini imha etme. Kaynağı kurumu tüketme. -ın temellerini sabote etme.

Cholecystectomy : Safra kesesini almak için yapılan bir operasyon. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması. Kolesistektomi. Öd kesesi çıkarımı. Safra kesesinin cerrahi yöntemlerle alınması (tıp veya medikal terimi).

Tonsillectomy : Bademcik çıkarma ameliyatı. Tonsilektomi. Tonsillektomi. Bademciklerin ameliyatla çıkarılması. Bademcik ameliyatı.

Splenectomy : Splenektofi. Dalağın kısmi veya tam olarak ameliyatla çıkarılması. Dalağın cerrahi yolla çıkartılması. Dalak alma ameliyatı. Dalağın ameliyatla alınması. Splenektomi. Dalak çıkarma ameliyatı. Şiplenektomi.

 

Salpingectomy : Yumurta kanallarının cerrahi olarak alınması, tubektomi. Fallop tüplerinin ameliyatla alınması (tıp veya medikal terimi). Salpenjektomi. Salpingektomi.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Extirpation synonyms : vulvectomy, surgical process, female circumcision, lumpectomy, endarterectomy, septectomy, pneumonectomy, stapedectomy, suprarenalectomy, surgical procedure, hypophysectomy, hysterectomy, abdomen, operation, ophthalmectomy, erasing, abattoir, extinction, orchiectomy, sigmoidectomy, decimation, abdominal palpation, a band, thyroidectomy, effacing, thrombectomy, abamectin, ovariectomy, a c deformity, appendicectomy, adenoidectomy, ablation, enervation.

Extirpation ingilizce tanımı, definition of Extirpation

Extirpation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of extirpating or rooting out, or the state of being extirpated. Total destruction. As, the extirpation of weeds from land, of evil from the heart, of a race of men, of heresy. Eradication. Excision.