Eziyet nedir, Eziyet ne demek

Eziyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Zulüm.
  • Sıkıntı ya da güçlük

"Eziyet" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ama bunca eziyete sırf oğlunun hatırı için katlandığına emin değildi artık." - A. Kulin

Eziyet hakkında bilgiler

[Bakınız: acımasız]

Eziyet ile ilgili Cümleler

  • Bana eziyet etmeyi kes.
  • Ali küçük kız kardeşine eziyet ederdi.
  • Ben onlara eziyet etmiyorum.
  • Size eziyet vermek için burada değilim.
  • Ali küçük erkek kardeşine eziyet ederdi.
  • Kardeşine eziyet etmeye son ver.
  • Jale küçük kız kardeşine eziyet ederdi.

Eziyet anlamı, tanımı:

Eziyet çekmek : Zahmet ve sıkıntıya uğramak.

Eziyet etmek : Zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak.

Eziyet vermek : Zahmet çektirmek.

Gavur eziyeti : Bile bile verilen zahmet, eziyetli iş.

Eziyetli : Eziyet çekerek yapılan. Eziyet veren, eziyet çektiren, üzgülü.

Eziyetsiz : Eziyet çekmeden yapılan, sıkıntısız, üzgüsüz.

Zulüm : Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, eziyet, cefa.

Sıkıntı : Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet. Sorun, mesele, sendrom, problem. Bulunmama durumu. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet.

 

Güçlük : Engel, pürüz. Zorluk. Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat.

Acıma : Acımak durumu. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Diğer dillerde Eziyet anlamı nedir?

İngilizce'de Eziyet ne demek? : n. torture, torment, pain, grind, gnawing, grinding work, infliction, maltreatment, oppression, persecution, punishment, vexation

Fransızca'da Eziyet : peine [la], souffrance [la], tourment [le], martyre [le], torture [la]

Almanca'da Eziyet : n. Beschwerde, Beschwernis

Rusça'da Eziyet : n. притеснение (N), мучение (N), мытарства (PL), томление (N)