Fixture list türkçesi Fixture list nedir

  • Demirbaş listesi.

Fixture list ingilizcede ne demek, Fixture list nerede nasıl kullanılır?

Fixture : Bağlama. Tesisat. Müştemilat. Sabit eşya (bir yapıya veya odaya ait). Demirbaş. Fikstür. Tamamlayan bölüm. bir bütünü tamamlayan diğer küçük eklentiler. Armatür. Aksesuar.

List : Ayrıntılı çizelge. Birimleri bir ölçüt ya da dizgeye göre sıra düzeni içinde toplayan ya da dizgesiz olarak alt alta sıralayan dizim. Deftere yazmak. Yan yatmak. Listelemek. Yana yatmak. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ve türlü değerlerin ayrıntılarını gösteren çizelge. Geminin yan yatması. Dizelge.

Fixtures : Tamamlayıcı parça. Demirbaşlar. Bağlama. Mefruşat. Fikstür. Müştemilat. Tesisat. Sabit eşya. Demirbaş. Teferruat.

Fixtures and equipment : Demirbaş eşya. Demirbaşlar ve ekipman.

Access control list : Erişim kontrol listesi. Acl. Erişim denetim listesi.

Access list : Erişim listesi.