Gallant türkçesi Gallant nedir

Gallant ile ilgili cümleler

English: You're so gallant.
Turkish: Çok cesursun.

English: All the soldiers were gallant.
Turkish: Bütün askerler cesurdu.

English: He is a very gallant gentleman.
Turkish: O, çok cesur bir adamdır.

English: How gallant are you!
Turkish: Ne kadar da kibarsın!

Gallant ingilizcede ne demek, Gallant nerede nasıl kullanılır?

Gallant soldier : Kahraman asker.

Gallanting : Nazik. Yiğitçe. Cesur. Ateşli. Aşık. Yürekli. Kahramanca. Gösteriş düşkünü. Efendi. Heybetli.

Gallantly : Gösterişli bir biçimde. Centilmence. Kibar bir biçimde. Nazik bir şekilde. Efendice. Cesurca.

Gallantries : Cesaret. Aşk. Nezaket. Mertlik. Yüreklilik. Kadınlara karşı incelik. Yiğitlik. Kahramanlık. İlişki. Macera.

Gallantry : Yiğitlik. Macera. Mertlik. Cesaret. Kibarlık. Nezaket. Yüreklilik. Kadınlara karşı incelik. Aşk. İlişki.

Gallants : Ateşli. Heybetli. Yürekli. Gösteriş düşkünü. Nazik. Yiğitçe. Efendi. Cesur. Aşık. Kahramanca.

Ungallantly : Kaba bir şekilde. Hiç de nazik olmayan bir şekilde. Yüreksizce. Centilmenlikten uzak bir biçimde. Heybetsizce. Gösterişsizce. Nezaketsizce. Saygısız bir tarzda. Kadına saygı göstermeyen bir şekilde. Cesaretesizce.

 

Topgallant : Kontra. Babafingo.

Propyl gallate : Sinerjistik etkisinden dolayı bütillendirilmiş hidroksi anizol veya bütillendirilmiş hidroksi toluenle birlikte kızartma yağlarında acılaşmayı önlemek amacıyla kullanılan bir antioksidan, pg. Propil gallat.

Ungallant : Saygısız. Kaba. Kadına saygısız.

İngilizce Gallant Türkçe anlamı, Gallant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gallant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Effendi : Saygı belirten eski bir türkçe unvan. Aristokrasi sınıfına ait olan erkek (ortadoğu ülkelerinde).

Darlings : Ciğerpare. Canım. Sevilen. Sevimli. Çekici. Şirin. Can. Nonoş (argo terim). Sevgilim.

Coxcombical : Züppece. Kendini beğenmiş. Züppe gibi.

Valiantly : Merdane. Cesurca.

Civilized : Medeni. Uygarlık düzeyine ulaşmış olan. bk. uygarlık, uygar toplum, krş. ilkel toplum. Sosyal. Hoş. Düzeyli. Seviyeli. Uygar. Medenileşmiş.

Braver : Kahraman. Mert. Mürüvvet. Şahane.

Fulgent : Parlak. Çok parlak. Şaşaalı. Radyan.

Cobby : Neşeli. Canlı.

Dandies : Küçük yelkenli. En iyi nitelikte. Yetkin kimse. Telli bebek. Kusursuz şey. Hanım evladı. Yole. Çıtkırıldım tip. Şık.

 

Imposing : Gösterişli. Azametli. Sunturlu. Dayatmacı. Tatbik. Muhteşem. Etkileyici.

Gallant synonyms : dignified, armed, boldfaced, considerate, majestic, audacious, dreadful, clotheshorses, affable, daredevil, chivalric, dude, bwanas, valiant, cuddliest, aficionado, expansive, dear, braved, admirably, sahib, burning, bardy, cuddlier, bolder, man, complaisant, blushing, amorous, bright, dudes, epic, besotted.

Gallant zıt anlamlı kelimeler, Gallant kelime anlamı

Cowardly : Yüreksiz. Tabansız. Kansız. Korkak. Alçak. Cesaretsiz. Yüreksizce. Ödlek. Namert. Alçakça.

Woman : Hanım. Karı. Kancık. Zenne. Hatun. Kadın. Gaco. Metres. Kadınlar. Bayan.

Gallant ingilizce tanımı, definition of Gallant

Gallant kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A man of mettle or spirit. Well- dressed. Chivalrous. Gay. Polite and attentive to ladies. A young blood. To attend or wait on, as a lady. Courteous to women. As, to gallant ladies to the play. Magnificent. Splendid. A gay, fashionable man. Showy.