Geographical province türkçesi Geographical province nedir

  • Coğrafyasal bölge.
  • Kimi halkbilimcilere göre, coğrafyasal etkenlerin bir sonucu olarak halk düşününde belirli değişikliklerin oluştuğu bölge. krş. coğrafyasal boyut.

Geographical province ingilizcede ne demek, Geographical province nerede nasıl kullanılır?

Geographical : Yercil. Coğrafi. Coğrafik. Yöresel. Coğrafya ile ilgili.

Province : Uzmanlık. Ç.taşra. İlgi alanı. İl.

Geographical area : Coğrafik bölge. Coğrafi alan. Coğrafi bölge.

Geographical co ordinates : Coğrafya konsayıları. Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktanın yerini, o noktanın enlem ve boylamını birlikte vererek saptama yöntemi, bk. enlem, boylam.

Geographical concentration : Coğrafi yoğunlaşma. Aynı malı üreten işletmelerin belirli bir bölgede toplanması.

Geographical coordinates : Yeryuvarlağı üzerindeki noktaların enlem ve boylam değerlerini belirten dizge. temel daireler, eşlek ve greenwich öğlenidir. Coğrafi koordinatlar. Coğrafya konsayıları.