Halkın nedir, Halkın ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Leğen.

Halkın ile ilgili Cümleler

  Halkı ile ilgili Cümleler

  • Halkın ahlakı nasıl ki siyasetçinin ahlakı bozulmasın.
  • Halkın çıkarlarını gözetecek liberal bir hükümet kuracağız.
  • Kasaba halkı alkışladı.
  • Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.
  • Halkım bu kadar cahil bırakılmamalıydı.
  • Kasaba halkı deprem tarafından korkutuldu.
  • Halkın önünde konuşmaktan hoşlanmaz.
  • Halkımız her şeyde hazıra bağlandıkça değerlerimizi ve üretkenliğimizi yitireceğiz ne yazık ki.
  • Kızılderililer, Birleşik Devletler'in yerli halkıdır.
  • Bu ülkenin hükümeti halkına zulmediyor.
  • Kırkılan bu yünler köy halkının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
  • Muhafazakar bir halkız.
  • Keşke Mustafa beni halkın içinde öpmeseydi.
 • İngiliz halkının yüzde yetmişi ikinci bir dil kullanmaz.
 • Tarihinin en büyük ve en olası kurtarma Berlin halkına yiyecek ve umut getirdi - Ve bu havadan ikmalin başlamasına sebeb oldu
 • Japon halkının kişi başına düşen pirinç tüketimi yaklaşık elli yıl önce olanın yarısı.
 • İmparator, halkın birliğinin sembolüdür.
 • Kırkılan bu yünler köy halkının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
 • Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.
 • Halkın çıkarlarını gözetecek liberal bir hükümet kuracağız.
 • Halkın ahlakı nasıl ki siyasetçinin ahlakı bozulmasın.
 • Keşke Mustafa beni halkın içinde öpmeseydi.
 • İngiliz halkının yüzde yetmişi ikinci bir dil konuşamaz.
 • Bu ülkenin hükümeti halkına zulmediyor.
 • Halkın önünde konuşmaktan hoşlanmaz.
 • Bizim anketler halkın önerilen yasayı destekleyeceğini göstermektedir.
 

Halkın tanımı, anlamı

Halkı : Araba tekerinin ortasındaki demir halka. (Ortayazı Senirkent Isparta; Gölbaşı Çankaya Ankara; Eskil Aksaray Niğde). [Bakınız: holta]

Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma.

Leğen : Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kap. Gövdenin arka veya alt ucunda bulunan, bir yandan omurganın bel bölümüyle, öte yandan bacaklarla eklemlenen kemik çatı, havsala.

Diğer dillerde Halkçizim anlamı nedir?

İngilizce'de Halkçizim ne demek ? : laography