İyilikbilirlik nedir, İyilikbilirlik ne demek

  • Değerbilirlik

İyilikbilirlik anlamı, tanımı:

İyilikbilir : Değerbilir.

İyilik : Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. Yarar veya elverişlilik, nimet. İyi olma durumu, salah. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik.

Değerbilir : Değeri olan şeyleri, kimseleri koruyan veya sayan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas (kimse).

Diğer dillerde İyilikbilirlik anlamı nedir?

İngilizce'de İyilikbilirlik ne demek? : gratefulness kadir?inaslyk