Appreciative türkçesi Appreciative nedir

 • Anlayan.
 • Beğenen.
 • Teşekkür borçlu.
 • Değerbilir.
 • Değerini bilen.
 • Minnettar.
 • Takdir eden.
 • Nimetşinas.
 • Değer bilen.
 • Kadirbilir.
 • Takdir edici.

Appreciative ile ilgili cümleler

English: Ali smiled appreciatively.
Turkish: Ali minnettar olarak gülümsedi.

Appreciative ingilizcede ne demek, Appreciative nerede nasıl kullanılır?

Be appreciative of : -e müteşekkir olmak. -e teşekkür borçlu olmak.

Appreciatively : Değerlendirerek. Teşekkür borçlu bir şekilde. Minnetle. Minnettar bir şekilde.

Appreciativeness : Şükran. Gönül borcu ifadesi. Takdir edicilik. Değerbilir olma niteliği. Minnettarlık.

Inappreciative : Hoşnutsuz. Hoşnut olmayan.

Inappreciatively : Hoşnutsuz bir şekilde. Hoşnut olmayan bir şekilde. Hoşnutsuzca.

Unappreciatively : İyilik bilmez bir şekilde. Değerbilmez bir şekilde. Minnettar olmayan bir şekilde. Nankör bir şekilde.

Appreciating : Takdir eden.

Appreciations : Anlama. Paha biçme. Değerlendirme. Değerlendirmeler. Zevk alma. Değerini bilme. Takdir. Minnettarlık. İdrak. Değerlenme.

Appreciation : Değerini bilme. Esnek kur sisteminde, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke ulusal parası karşısında değerli hale gelmesi. tahvil, hisse senedi, bina, arsa, arazi vb. iktisadi varlıkların piyasa fiyatlarındaki artış. Paha biçme. Takdir. Değer artışı. Değerlendirme. Minnettarlık. Teşekkür. İdrak.

 

Appreciation of rates : Oran değerinin artması. Faiz oranları veya fiyatların yükselmesi.

İngilizce Appreciative Türkçe anlamı, Appreciative eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Appreciative ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Insightful : Bilgili. Kavrayışlı. Bilgisi olan. Algılaması güçlü. Anlayışlı. Kavraması güçlü. Anlayış gösteren. Algılayan. Kavrayan.

Admirers : Aşık. Takdir eden kişi. Hayran.

Grateful : Minettar. Memnun. Verimli. Güzel. Tatminkar. Makbul. Kadirşinas.

Familiar : Laubali. Bilinen. Alışık. Sulu. İyi arkadaş. Doğal davranışlı. Arkadaş. Senli benli. Yakın dost. Senlibenli.

Thankful : Şükreden. Mutlu. Müteşekkir. Memnun.

Indebted : Müteşekkir. Borçlu. Verecekli.

Knowing : Bilgili. Bilen. Uyanık. Becerikli. Bilme. Akıllı. Şeytan. Açıkgöz. Bir şeyi anlamış ya da öğrenmiş bulunma. bir şeyi yapmaya alışmış olma, elinden gelme. tanıma, anımsama. Haberi olan.

Beholden : Medyun. Borçlu.

Obliged : Mükellef. Mecbur. Yükümlü. Zorunlu. Borçlu. Zorlanan. Zorlanmış.

Unconfused : İdrak eden. Kafası karışmamış. Şaşkına dönmemiş. Allak bullak olmamış. Sersemlememiş. Kavrayan.

 

Appreciative synonyms : lauder, touched, lauders, appreciators, conceptive, conceptual, took his hat off to, discriminating, appreciator, appreciatory, admirer, appreciating.

Appreciative zıt anlamlı kelimeler, Appreciative kelime anlamı

Ungrateful : Nahoş. Hain. Tatsız. Nankör. İyilikbilmez. İyilikten anlamaz.

Undiscriminating : Farkı farkedemeyen. Görüşü olmayan.

Appreciative ingilizce tanımı, definition of Appreciative

Appreciative kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, an appreciative audience. Having or showing a just or ready appreciation or perception.