İyilikbilir nedir, İyilikbilir ne demek

İyilikbilir; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Değerbilir

İyilikbilir anlamı, tanımı:

İyilik : Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. İyi olma durumu, salah. Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. Yarar veya elverişlilik, nimet.

İyilikbilirlik : Değerbilirlik.

Değerbilir : Değeri olan şeyleri, kimseleri koruyan veya sayan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas (kimse).

Diğer dillerde İyilikbilir anlamı nedir?

İngilizce'de İyilikbilir ne demek? : grateful kadir?inas

Fransızca'da İyilikbilir : reconnaissant/e