Değerbilir nedir, Değerbilir ne demek

Değerbilir; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Değeri olan şeyleri, kimseleri koruyan veya sayan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas (kimse)

Değerbilir kısaca anlamı, tanımı:

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İyilikbilir : Değerbilir.

Kadirbilir : Değerbilir.

Kadirşinas : Değerbilir.

Değerbilirlik : Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık.

Diğer dillerde Değerbilir anlamı nedir?

İngilizce'de Değerbilir ne demek? : appreciative, grateful kadirbilir, kadir?inas