Kader nedir, Kader ne demek

Kader; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Kader" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Esen rüzgâr siliyor alnımdan kaderimi / Okşuyor saçlarımı, yüzümü, ellerimi" - E. B. Koryürek
 • "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor" - Y. K. Beyatlı

Yerel Türkçe anlamı:

Kader, yazgı

Kader, bk. kaddar, keder.

Kadar,

Diğer sözlük anlamları:

Az, biraz, azıcık

Kader isminin anlamı, Kader ne demek:

Erkek ismi olarak; Alın yazısı, yazgı. Genellikle kaçınılmaz kötü talih. Kız ismi olarak; Alın yazısı, yazgı. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Kader anlamı, kısaca tanımı:

Kader olmayınca kadir bilinmez : "kişi talihsiz ise ne kadar iyi insan olursa olsun, değeri bilinmez" anlamında kullanılan bir söz.

Kadere boyun eğmek : Yazgısını, talihini kabul etmek.

Kader birliği : İyi ve kötü günleri, aynı sonu paylaşma durumu.

Kader çizgisi : Alın yazısı.

Hasbelkader : Yazgıdan dolayı. Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen.

Karınca kaderince : Karınca kararınca.

Kader birliği etmek : Her zaman ve her yerde, her durumu birlikte yaşamak, her şeyi paylaşmak.

Kaderci : Yazgıcı.

Kadercilik : Yazgıcılık.

Kaderiye : Kader anlayışını inkâr ederek insanların irade ve hareket özgürlüklerinin bulunduğunu ileri süren İslam felsefesi.

 

Kadersiz : Uğursuz. Kötü talihi olan.

Kadersizlik : Kadersiz olma durumu.

Yazgı : Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Kaçınılmaz : İstek ve irade dışında olan.

Talih : Şans.

Genellikle : Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğun, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle.

Kötü : Zararlı, tehlikeli. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. Aşırı, çok. Kaba ve kırıcı. Korku, endişe veren.

Kader vakıt : Az bir zaman

Kaderinler : Hücrelerin birbirine yapışmasında kalsiyuma bağlı olarak görev yapan, 124 K molekül ağırlığında, epitel hücrelerinde E-kaderin, plâsentada P-kaderin, sinir sisteminde N-kaderin gibi tipleri bulunan, hücre zarına yerleşmiş integral proteinler.

 

Kaderlemek : Takdir etmek, mukadder kılmak

Kader ile ilgili Cümleler

 • Bizim kaderimiz senin kararlarına bağlıdır.
 • Aslında, ben sabırsızım. Ama kaderime güveniyorum.
 • Belki o kaderdi.
 • Olduğu kadar, olmadığı kader.
 • Kader bana acımasız bir ders verdi.
 • Kader benim lehine döndü.
 • Kader bana sıkı bir ders öğretti.
 • Kader dediğin Allah tarafından yazılır, ama ben senin yazdığını okuyorum.
 • Ben kaderimi kabul edeceğim.
 • Akıl temiz ise kader iyidir.
 • Kader bazen zalimdir.
 • Kader bana gülümsedi.
 • Kader bazen acımasızdır.
 • Kitapların kendilerine ait bir kaderi var.

Diğer dillerde Kader anlamı nedir?

İngilizce'de Kader ne demek? : [Kader (der) ] n. corps, specialized military unit; group of trained personnel working together

n. framework, frame; structure

adj. fatal

Fransızca'da Kader : destin [le], destinée [la], fatalité [la]

Almanca'da Kader : n. Bestimmung, Chance, Fatum, Los, Schicksal, Schickung

Rusça'da Kader : n. судьба (F), доля (F), участь (F)