Kumaşlı terzi nedir, Kumaşlı terzi ne demek

  • Diktiği giysilerin kumaşını da satan terzi

Kumaşlı terzi anlamı, kısaca tanımı:

Kumaş : Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma.

Terzi : Giysi biçip diken kimse, dikişçi. Giysi dikilen yer, terzihane.

Giysi : Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba.