Leaseless türkçesi Leaseless nedir

  • Kiralama anlaşması olmayan.
  • Kiralama sözleşmesi olmayan.
  • Kira kontratı ya da anlaşması olmadan.

Leaseless ingilizcede ne demek, Leaseless nerede nasıl kullanılır?

Beginners pleasel places : Yönetmenin çalışmaya başlamak istediğini gösterir buyruğu. Başlıyoruz.

Lease agreement : Kira sözleşmesi.

Lease back : Geri kiralama.

Lease expires : Kira bitişi.

Lease for construction : Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme. Yapım sözleşmesi.

Lease obligation : Bir mülkiyeti kiralayacağına dair verilen söz. Kiralama yükümlülüğü.

Building lease : Hasılat kirası.

Sale and lease back : Sat ve geri kirala. Mevcut bir varlığın bir finansal kuruma satılarak sonradan kiralanması. Satma ve geri kiralama.

Lease lend : Kiralama.

Lease out : Kiraya vermek.

İngilizce Leaseless Türkçe anlamı, Leaseless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Leaseless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Insensible : Baygın. Hissiz. İlgisiz. Duyarsız. Umursamaz. Hissizlik. Duyumsuz. Bilgisiz. Hissedilmez. Habersiz.

Mindless : Sersem. Aldırış etmeyen. Akılsızca yapılan. Düşüncesiz. Dikkatsiz. Aptal. Dikkat etmeyen. Akılsız.

 

Unconscious : Baygın. Bilinçaltı. Şuurdışı. Kasıtsız. Kendinden geçmiş. Kendinde değil. Bilinçsiz. Habersiz. Şuursuz. Farkında olmayan.

Unreasonable : Fahiş (fiyat). Saçma. Akılsız. Anlamsız. Aşırı. Akıl almaz. Laf anlamaz. Absürd. Makul olmayan. Mantıksız.

Reasonless : Sebepsiz. Gerekçesiz.

Leaseless zıt anlamlı kelimeler, Leaseless kelime anlamı

Reasonable : Münasebetli. Akla yatkın. Ortalama us ölçülerine uygun düşen ya da mantık yoluyla sınanabilen. Akılcı. Akıllıca. Makul. Akla yakın. Mantıklı. Akıllı. Mantıksal.

Conscious : Bilinç. Bilinciyle. Farkında. Kendinde. Müdrik. Bilincinde. Kasıtlı. Şuuru yerinde. Kasti. Uyanık.