Lease expires türkçesi Lease expires nedir

  • Kira bitişi.

Lease expires ingilizcede ne demek, Lease expires nerede nasıl kullanılır?

Lease : Kira kontratı. Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gelir yeteneği ve gücünü azaltmamakla yükümlü kılan gelir. Tutmanlık. Kiralama geliri. Tutmanlık sözleşmesi. Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt. Uzun vadeli finansal kiralama. Bir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bir para karşılığında bir başkasına bırakmasını anlatan ikili ilişki. Kontratla kiralamak.

Expires : Son nefesini vermek. Geçerliliğini yitirmek. Nefes vermek. Vadesi dolmak. Sona ermek. Süre sonu. Süre sonuna göre. Ölmek. Bitmek. Süre bitimi.

Lease agreement : Kira sözleşmesi.

Lease back : Geri kiralama.

Lease for construction : Yapım sözleşmesi. Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme.

Lease giver : Kiralayan. Mucir. Kiraya veren.