Lease agreement türkçesi Lease agreement nedir

Lease agreement ingilizcede ne demek, Lease agreement nerede nasıl kullanılır?

Lease : Tutmanlık. Kira. Uzun vadeli finansal kiralama. Kira kontratı. Bir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bir para karşılığında bir başkasına bırakmasını anlatan ikili ilişki. Kiralama. Kontratla kiralamak. Kiraya vermek. Kiralama geliri. İcar.

Agreement : Kabul etme. Tutum, görüş, kanıları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı kişinin yanıtları arasındaki benzeşme ya da uygunluk. Razı olma. Aynı fikirde olma. Bir ölçer ya da ölçekle tutumları ölçülen kişilerin, herhangi bir sınar ya da anlatımda dile getirilen tutumu benimseyerek onaylamaları durumu, bk. uyuşma. Karşıtlar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birlik sağlama. uygulanacak işlerde tartışma yoluyla bir bütünlük ve birliğe varma. Muvafakat. Kontrat. Uyuşma. Anlaşma.

Lease back : Geri kiralama.

Lease expires : Kira bitişi.

Lease for construction : Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme. Yapım sözleşmesi.

 

Lease giver : Kiralayan. Kiraya veren. Mucir.

İngilizce Lease agreement Türkçe anlamı, Lease agreement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lease agreement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tenancy agreement : Kira anlaşması.