Ment nedir, Ment ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Su kanalı, su arkı.

Bir oyun ve bu oyundaki sopa.

Ment ile ilgili Cümleler

  • Fiziksel ve mental açıdan güçlenmek istiyorum.
  • Kapı menteşesinin gıcırtısı sinir bozucu!
  • Mentollü sigaraların serin tadını seviyorum.

Ment kısaca anlamı, tanımı

Çarpma menteşe : İki mili ve içindeki yaylar yardımı ile, kapının iki yana açılmasını ve kendiliğinden kapanmasını sağlayan özel menteşe

Foramen mentale : Çene deliği.

Foramen mentale mediyale : Domuzda corpus mandilulae'nin mediyal yüzünde bulunan çene deliği.

Foramina mentalya laterale : Etçillerde ve domuzlarda birden fazla olan ve corpus mandibulae'nin yan yüzünde bulunan çene delikleri.

Gapının menteşeleri aşınmak : Zarar vermeye başlamak.

Kıvrım menteşesi : Kıvrım kanatlarının birbirine bağlandığı yer.

Lambalı menteşe : Yapılardaki, mobilyalardaki lambalı kapı, pencere ye kapaklarda kullanılan madensel menteşe.

Mental : Zihinsel. Çene bölgesi.

Mentek : Kulak arkası. Çocukların değneklerle oynaddcları bir oyun.

Menter : Balık ağı.

Mentereci : İşini benimsemeyen, iş yapmayan, yalan söyleyen kişi.

Menteş : Afyon şehrinde, Sandıklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Denizli ilinde, Çivril ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Muğla ili, Milâs ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

 

Menteşbey : Antalya kenti, Akseki belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Menteşe bağı : Yassı solungaçlıların iki kabuğunu birleştiren elâstik eklem.

Menteşe kalemi : Lambalı pencere menteşelerinin yuvasını açmada kullanılan, menteşe yaprağı kalınlığında, talaş yuvalı, geniş ağızlı demir el aracı.

Menteşe saplaması : Panoları açılır kapanır biçimde birleştiren saplama.

Menteşeler : Aydın ili, Köşk ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Mentig : Mantık.

Mentik : Bölge : Tarlanın bazı mentikleri çok ekinlidir. Meme: Kulak menliği.

Mentir : Şebboy.

Mentivar : Gece toplantılarında kadınların oynadığı bir oyun.

Mentor : Yönder.

Mentum : Bazı omurgalılarda çene ya da benzer bölge. Çene, çene ucu.

Mentur : Şebboy.

Michaelis menten eşitliği : Enzim katalizlenmiş reaksiyonların kinetik özelliklerini belirten bir hız ifadesi. Enzimle katalize olan birçok reaksiyonda, reaksiyon hızıyla substrat konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi gösteren eşitlik.

Milli menteşe : Mobilya kapaklarının yatay ya da düşey yönde açılmasını sağlayan, genellikle parçalarından biri delikli, öbürü milli olan menteşe.

 

Muskulus mentalis : Çene ucu kası.

Nervus mentalis : Çene ucu siniri.

Pili taktiles mentales : Spatium mandibulae’de bulunan duyu kılları.

Rami mentales : Domuzda ve etçillerde a. alveolaris mandibularis'ten ayrılan ve canalis mandibulae’yi foramina mentalia yoluyla terk eden atardamar dalları. N. mentalis’in, mentum'un derisini uyaran son kolları.

Regio mentalis : Çene bölgesi.

Saplama menteşe : Panolarda kullanılan kanatları tahtanın içinde olan bir tür menteşe.

Vena mentalis : V. alveolaris mandibularis’ten ayrılan ve çene bölgesine giden toplardamar.

Boy menteşe : Düz yaprak menteşe benzeri 1,75-3,50 santimetre uzunluğunda menteşe, piyano menteşe.

Cermen menteşe : Bina kapıları ile pencerelere takılan ve yaprakları menteşe uzunluğunun yarısı kadar olan, sacdan kıvrılarak yapılmış menteşe.

Menteşe : Kapı, pencere, mobilya kapakları vb. açılır kapanır şeylerde kullanılan, bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze.

Mentol : Nane kokusu. Nane esansından elde edilen, renksiz, keskin kokulu, bir tür alkol kristali.

Mentollü : İçinde mentol bulunan.

Paravan menteşesi : Düz yaprak menteşelerinin benzeri, üç yapraklı ve iki milli menteşe.

Piyano menteşe : Boy menteşe.

Pomel menteşe : Yaprakları, milleri düz yaprak menteşelerden daha kalın ve mil yatakları palamut, mermi, yumurta ve silindir biçimlerinde olan menteşe.

Diğer dillerde Mensurasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Mensurasyon ne demek ? : mensuration