Midesiz nedir, Midesiz ne demek

Midesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Yenmeyecek şeyleri yiyen
  • Uygunsuz tutum ve davranışlar içerisinde olan kadınları kabullenen erkek.
  • Hiçbir şeyden tiksinmeyen, en iğrenilecek şeyler karşısında bile tiksinti duymayan.

Midesiz tanımı, anlamı:

Mide : Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası. Karın, karın bölgesi. Yemek yeme isteği.

Yenme : Yenmek işi.

Tiksinme : Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret.

Tiksinti : Tiksinme işi, tiksinme, nefret.

Duyma : Duymak işi.

Uygunsuz : Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan. Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz, namünasip.

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Diğer dillerde Midesiz anlamı nedir?

İngilizce'de Midesiz ne demek? : adj. stomachless

Rusça'da Midesiz : adj. всеядный, безвкусный