Motorized türkçesi Motorized nedir

  • Motor takmak.
  • Motorlu araçlarla donatılmış.
  • Motorla.
  • Motorize.
  • Motorlu.
  • Motorize etmek.

Motorized ile ilgili cümleler

English: Ali doesn't have enough money to buy a motorized wheelchair.
Turkish: Ali motorlu tekerlekli bir sandalye satın almak için yeterli paraya sahip değil.

English: In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.
Turkish: Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

Motorized ingilizcede ne demek, Motorized nerede nasıl kullanılır?

Motorized zoom lens : Motorla çalışan değişir odaklı mercekle yapılan kaydırma. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Özdevinimli kaydırma.

Motorize : Motorize etmek. Motorize hale getirme. Motor ile donatmak. Motor takmak. Motorla donatmak.

Motorizes : Motorize hale getirme. Motorla donatmak. Motorize etmek. Motor takmak. Motor ile donatmak.

Motorization : Motorlaştırma. Motorlu vasıtalarla teçhiz etme veya edilme. Motorize hale getirme. Motorlu araçlarla donatma.

Motorizing : Motor takmak. Motor ile donatmak. Motorla donatmak. Motorize hale getirme. Motorize etmek.

Motoring : Start dışı sebepler için motoru startelerle döndürmek. Otomobilcilik. Araba kullanma. Arabayla götürmek. Sürücülük. Otomobil sürme. Otomobille gitmek.

 

Nucleus motorius nervus oculomotorii : N. oculomotorius’un başlangıç çekirdeği. Nükleus motoryus nervus okulomotori.

Nucleus motorius nervus abducentis : Nükleus motoryus nervus abdusentis. N. abducens’in başlangıç çekirdeği.

Motoric : Motorsal.

Motorised : Motorize. Motorlu araçlarla donatılmış. Motorlu. Motorla.

İngilizce Motorized Türkçe anlamı, Motorized eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Motorized ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Automotive : Otomotiv. Otomobil. Arabalarla ilgili.

Motorise : Motorize hale getirme. Motor ile donatmak. Motorla donatmak.

Mechanizes : Mekanize etmek. Makinalaşmak. Makineleştirmek.

Mobile : Devinimli. Akışkan. Gezgin. Hareketli. Zaman içinde konumu, yapısı ya da niceliğini değiştirme özelliği olan özdek, olay ve süreçlerin genel niteliği. Cep telefonu. Oynak. Değişken. Hareket eden.

Bimotored : Çift motorlu.

Motorize : Motorize hale getirme. Motor ile donatmak. Motorla donatmak.

Mechanising : Makineleştirmek. Mekanize etmek.

Power operated : Makine ile çalışan. Güçle çalıştırılan. Elektrikle çalıştırılan. Makine gücüyle çalışan. Makine gücü ile çalışan.

 

Mechanise : Mekanize etmek. Makineleştirmek.

Engined : Makineyle donatılmış. Cihazla donatılmış. Belirli bir tür veya sayıda motoru olan. Motoru olan.

Motorized synonyms : trimotored, motor driven, mechanize, motorised, mechanized, motorizes, motored, mechanised, mechanizing, motorizing.

Motorized zıt anlamlı kelimeler, Motorized kelime anlamı

Immobile : Kımıldatılamaz. Devimsiz. Yerinden oynatılamaz. Durağan. Hareketsiz. Sabit. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. İmmobil. Kımıltısız. Devinimsiz.

Motorized antonyms : unmotorized.