Abo nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. Abla, büyük kız kardeş. Anne. Yenge. Amca. Korku, ...

 
 
 

Aboard nedir English: Moustapha was the only one aboard the ship when it sank. Turkish: Gemi battığında Mustafa gemideki tek kişiydi. English...

Abodde nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem. Bildir : Geçen yıl Ünlem : Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini...

Abode of demons nedir ne demek

Abode of demons nedir : Konut. İkametgah. Oturulan yer. Yurt. İkamet. Oturma. Yer. Bir yerde ikamet etmek. Olduğu yer. Sükna. Of : Karşı. -in. Yüzünden. Ha...

Aboded nedir of demons : Şeytanların yaşadığı yer. Şeytanların ikamet ettiği yer. Abode of the dead : Ölenlerin "canlı" olarak yaşadıkları tasarım...

Aboding nedir : Oturulan yer. Olduğu yer. İkamet yeri. Mesken. Bir yerde ikamet etmek. [#Ev. Yer. Konut. İkamet. Oturma. Abode of demons : Şeytanla...

Aboğ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşma ve korku ünlemi. Korku : Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü. Kötülük...

Abohan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Obur, çok yiyen. Aboh : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi Yiyen : Arkadaş. Yeğen, kar...

Abohlamak nedir ne demek

Abohlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aldatmak. Aboh : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi Abohlama : İnek için yapılan sulu,...

Abohon nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ahmak, budala, sersem, aptal. Aboh : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi Sersem : Herha...

Abolish nedir English: Lincoln set out to abolish slavery in the United States. Turkish: Lincoln ABD'de köleliğin kaldırılması için yola çıktı...

Abolishable nedir ne demek

Abolishable nedir a law : Bir kanundan kurtulmak. Abolish : Yürürlükten kaldırmak. Feshetmek. Bozmak. Ortadan kaldırmak. İptal etmek. Lağvetmek. Hüküms...

Abolisher nedir ne demek

Abolisher nedir : Yürürlükten kaldıran kimse. İptal eden kimse. Defterini düren kimse. Fesheden. Abolished : Hükümsüz sayılmış. Yürürlükten kalkan. M...

Abolishes nedir ne demek

Abolishes nedir : Geçersiz. İptal edilmiş. Hükümsüz sayılmış. Yürürlükten kalkan. Yürürlükten kaldırılmış. Mülga. Abolisher : Fesheden. Defterini dür...

Abolishment nedir ne demek

Abolishment nedir a law : Bir kanundan kurtulmak. Abolish : İptal etmek. Kaldırmak. Lağvetmek. Durdurmak. Bozmak. Feshetmek. Ortadan kaldırmak. Hükümsü...

Abolition nedir ne demek

Abolition nedir English: He was not an abolitionist. Turkish: O, köleliğin kaldırılmasından yana biri değildi. of forced labour convention : Zor...

Abolition of law nedir ne demek

Abolition of law nedir : Fesih. Ortadan kaldırma. Lağıv. Feshetme. Kaldırılma. Lağvedilme. Kaldırma. [#İptal edilme. Lağv. İlga. Of : -nin. -dan. -li. -den....

Abolition of the caliphate nedir ne demek

Abolition of the caliphate nedir : Ortadan kaldırma. İptal edilme. Yürürlükten kaldırma. Yürürlükten kaldırılma. Lağv. Lağıv. Kaldırma. Feshetme. İlga. İptal. Of : -d...

Abolitionism nedir ne demek

Abolitionism nedir : Kölelik karşıtı. Köleliğin kaldırılması yanlısı. İptal etme taraftarı. Köleliğin kaldırılmasından yana olan kimse. Abolitionists : ...

Abolitionists nedir ne demek

Abolitionists nedir : Köleliğin kaldırılmasından yana olan kimse. Köleliğin kaldırılması yanlısı. İptal etme taraftarı. Kölelik karşıtı. Abolitionism : K...

Abo blood groups system nedir ne demek

Abo blood groups system nedir : (kırıcı argo) aborijin. Yerli (avustralya'da kullanılır). Blood : Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli k...

Abo kan grupları sistemi nedir ne demek

Abo kan grupları sistemi nedir Abo kan grupları sistemi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Dokuz numaralı insan kromozomunda buluna...

Aboard a ship nedir ne demek

Aboard a ship nedir : (bir taşıtın) içinde. Gemiye. Gemide. Trene. Uçakta. İçinde (gemi veya uçak veya tren vb). Atobüse. İçinde (taşıt için). -e. İçine ...

Abode nedir of demons : Şeytanların ikamet ettiği yer. Şeytanların yaşadığı yer. Abode of the dead : Ölenlerin "canlı" olarak yaşadıkları tasarım...

Abode of the dead nedir ne demek

Abode of the dead nedir : İkamet yeri. İkametgah. İkamet etme (bir yerde). Mesken. Sükna. İkamet. Konut. Yer. Ev. Olduğu yer. Of : Li. In. Nin. İle ilgili. -...

Abodes nedir of demons : Şeytanların yaşadığı yer. Şeytanların ikamet ettiği yer. Abode of the dead : Ölenlerin "canlı" olarak yaşadıkları tasarım...

Abof nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşma ve korku ünlemi. Korku : Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü. Kötülük...

Aboh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. Abohan : Obur, çok yiyen Abohlama : İnek için yapı...

Abohlama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnek için yapılan sulu, sıcak yal. Aboh : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi Abohlamak...

Abohm nedir blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri...

Aboil nedir : Büyük ve çok zehirli bir asya katıryılanı. Asya'ya özgü büyük ve son derece zehirli engerek yılanı (hindistan'da yaygın olan). Abo ...

Abolish a law nedir ne demek

Abolish a law nedir : Yürürlükten kaldırmak. Bozmak. İptal etmek. Feshetmek. Lağvetmek. Ortadan kaldırmak. Hükümsüz kılmak. Durdurmak. Kaldırmak. İlga et...

Abolished nedir ne demek

Abolished nedir English: Slavery was not abolished in the U.S. until 1865. Turkish: Kölelik, Abd'de 1865 yılına kadar kaldırılmadı. English: Sla...

Abolishers nedir ne demek

Abolishers nedir : İptal eden kimse. Yürürlükten kaldıran kimse. Fesheden. Defterini düren kimse. Abolished : Hükümsüz sayılmış. Geçersiz. İptal edilm...

Abolishing nedir ne demek

Abolishing nedir English: He advocated abolishing class distinctions. Turkish: O, sınıf ayrımlarının ortadan kaldırılmasını savundu. a law : Bir ...

Abolisyonist nedir ne demek

Abolisyonist nedir Abolisyonist; Uluslararası alanında kullanılan bir terimdir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Köleliğin Kaldırılması]. Kal...

Abolition of forced labour convention nedir ne demek

Abolition of forced labour convention nedir : Lağıv. Lağvetme. Lağv. Feshetme. Lağvedilme. İlga. Yürürlükten kaldırma. İptal. Yürürlükten kaldırılma. Kaldırma. Of : Karşı. In. N...

Abolition of restrictions nedir ne demek

Abolition of restrictions nedir : İptal edilme. Yürürlükten kaldırma. Ortadan kaldırma. Fesih. Lağv. Kaldırılma. Lağvetme. İlga. Yürürlükten kaldırılma. Lağvedilme. ...

Abolitionary nedir ne demek

Abolitionary nedir of forced labour convention : Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideol...

Abolitionist nedir ne demek

Abolitionist nedir English: He was not an abolitionist. Turkish: O, köleliğin kaldırılmasından yana biri değildi. : Köleliğin kaldırılması yanlısı....

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim