Clean nedir English: "Tom, clean your room." "I'll do it later." Turkish: "Tom, odanı temizle." "Ben onu daha sonra yapacağım." English: "Di...

 
 
 

Clean bill nedir ne demek

Clean bill nedir : Temizlemek. Kusursuz. Budaksız. Katışıksız. Temiz. Yasal. Arı. Parlatmak. Saf. Arıtmak. Bill : Denize uzanan kara parçası. Hesap. G...

Clean bill of lading nedir ne demek

Clean bill of lading nedir : [#Pak. Kusursuz. Yasal. Almak. Ak. Arıtmak. Temizlenmek. Parlatmak. Yıkamak. Bill : Gaga. Senet. Afişe etmek. Hesap pusulası. Yasa ...

Clean bred nedir ne demek

Clean bred nedir : Parlatmak. [#Temizlemek. Temiz. Yazısız. Saf. Arıtmak. Yıkamak. Budaksız. Ak. Arı. Bred : Beslemek. Çiftleşmek. Çoğalmak. Doğurmak....

Clean cedit nedir ne demek

Clean cedit nedir : Saf. Temizlemek. Budaksız. Tanzif etmek. Almak. Kusursuz. Arı. Parlatmak. Lekesiz. Temiz. Clean air act : Havanın temiz tutulması k...

Clean copy nedir ne demek

Clean copy nedir English: You don't have to write out a clean copy of your composition. Turkish: Sen kompozisyonunun temiz bir kopyasını yazmak z...

Clean down nedir ne demek

Clean down nedir : Temiz. Almak. [#Temizlemek. Lekesiz. Yazısız. Katışıksız. Yıkamak. Tanzif etmek. Bitirmek. Kusursuz. Down : Çökmek. Alaşağı etmek. ...

Clean floating nedir ne demek

Clean floating nedir : Parlatmak. Almak. Katışıksız. Bitirmek. Arıtmak. Saf. Temiz. Pak. Tanzif etmek. Arı. Floating : Sabit olmayan. Dalgalanan. Döner (s...

Clean handed nedir ne demek

Clean handed nedir : [#Saf. Parlatmak. Ruhsatlı. Arı. Ak. Kusursuz. Almak. Lekesiz. Bitirmek. Tanzif etmek. Handed : Getirilen. El ile kullanıma uygun. ...

Clean hands nedir ne demek

Clean hands nedir English: Clean hands save lives. Turkish: Temiz eller hayat kurtarır. : Ak. Lekesiz. Tanzif etmek. Ruhsatlı. Saf. Temizlenmek. Y...

Clean letter of credit nedir ne demek

Clean letter of credit nedir : Yasal. Pak. Ruhsatlı. Arı. Ak. Kusursuz. Almak. Arıtmak. Budaksız. Yıkamak. Letter : Mektup. Basmak. Betik. Yalnız başına ya da öte...

Clean living nedir ne demek

Clean living nedir : Arıtmak. Kusursuz. Yasal. Temizlenmek. Almak. Temiz. Ruhsatlı. Katışıksız. Lekesiz. Arı. Living : Güncel. Hayat. Oturma. Yaşam tarz...

Clean oneself nedir ne demek

Clean oneself nedir : Almak. Yasal. Tanzif etmek. Ak. Bitirmek. Parlatmak. Kusursuz. Yazısız. Lekesiz. Budaksız. Oneself : Kendisi. Kendi. Bizzat. Kendin...

Clean operating system nedir ne demek

Clean operating system nedir : Budaksız. Arıtmak. Yıkamak. Saf. Yasal. Katışıksız. Temizlemek. Ak. Temizlenmek. Yazısız. Operating : Çalıştırma. İşleten. Faaliyet...

Clean record nedir ne demek

Clean record nedir English: He has had a clean record for the past ten years. Turkish: Son on yıldır temiz bir geçmişi var. : Temizlemek. Saf. Yıka...

Clean shaven nedir ne demek

Clean shaven nedir : Saf. Almak. Ruhsatlı. Yazısız. Temiz. Pak. Ak. Arıtmak. Bitirmek. Tanzif etmek. Shaven : Tıraş edilmiş. Başının tepesi traşlı. Kazı...

Clean slate nedir ne demek

Clean slate nedir English: I quit my job and moved so I could start off with a clean slate. Turkish: Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işi...

Clean the slate nedir ne demek

Clean the slate nedir : Temizlenmek. Temiz. Pak. Katışıksız. Almak. Budaksız. Arıtmak. Yazısız. Temizlemek. Lekesiz. The : Belirli veya spesifik bir kimse ...

Clean tone nedir ne demek

Clean tone nedir Clean tone; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Gitardan gelen sinyalin yükselteçte kirlenime uğrama...

Clean up a document nedir ne demek

Clean up a document nedir : Almak. Arıtmak. Ruhsatlı. Katışıksız. Temizlemek. Temiz. Temizlenmek. Saf. Yasal. Yıkamak. A : En yüksek not. Herhangi bir. La (müz...

Clean air act nedir ne demek

Clean air act nedir : Almak. Parlatmak. Saf. Ak. Temizlenmek. Arı. Temizlemek. Ruhsatlı. Budaksız. Katışıksız. Air : Tenek atmak. Caka. Ortaya dökmek. Ar...

Clean and jerk nedir ne demek

Clean and jerk nedir : Almak. Lekesiz. Bitirmek. Parlatmak. Pak. Temizlemek. Yasal. Budaksız. Temiz. Kusursuz. And : Üstelik. -bundan dolayı. Ve. Da... da...

Clean bill of health nedir ne demek

Clean bill of health nedir : Temizlenmek. Tanzif etmek. Temiz. Yıkamak. Almak. Saf. Parlatmak. Ruhsatlı. Lekesiz. Temizlemek. Bill : Cetvel. Senet. Tiyatro prog...

Clean boot nedir ne demek

Clean boot nedir : Kusursuz. Budaksız. Almak. Saf. Temizlemek. Temizlenmek. Temiz. Yıkamak. Tanzif etmek. Bitirmek. Boot : İşten atma. Çizme giydirmek...

Clean by sweeping nedir ne demek

Clean by sweeping nedir : Saf. Ruhsatlı. Temizlemek. Arı. Temiz. Katışıksız. Tanzif etmek. Bitirmek. Lekesiz. Temizlenmek. By : Geçip. Eve. Yakın. -e bakarak...

Clean collection nedir ne demek

Clean collection nedir : Temiz. Tanzif etmek. Budaksız. Kusursuz. Ak. Yıkamak. Bitirmek. Pak. Arıtmak. Saf. Collection : Toplanmış yardım. İane. Tahsilat. T...

Clean cut nedir ne demek

Clean cut nedir : Temizlemek. Kusursuz. Yıkamak. Parlatmak. Yazısız. Pak. Temizlenmek. Arıtmak. Almak. Arı. Cut : Kamçılamak. İndirilmiş. Hadım etmek...

Clean float nedir ne demek

Clean float nedir : Ruhsatlı. Pak. Budaksız. Arıtmak. Lekesiz. Tanzif etmek. Bitirmek. Temizlenmek. Yazısız. Katışıksız. Float : Su yüzünde götürmek. G...

Clean gone nedir ne demek

Clean gone nedir : Arı. Yazısız. Almak. Katışıksız. Tanzif etmek. Bitirmek. Ruhsatlı. Budaksız. Parlatmak. Saf. Gone : Heyecanlı. Mahvolmuş. Yok olmuş...

Clean handedness nedir ne demek

Clean handedness nedir : Yasal. Yazısız. Katışıksız. Arıtmak. Temiz. Almak. Pak. Kusursuz. Lekesiz. Yıkamak. Handedness : Sağlak veya solak olma durumu. Tek...

Clean house nedir ne demek

Clean house nedir : Temiz. Saf. Budaksız. Temizlenmek. Bitirmek. Yasal. Yazısız. Kusursuz. Lekesiz. Ak. House : İskan etmek. Yerleştirmek. Kendi evine ...

Clean limbed nedir ne demek

Clean limbed nedir : Parlatmak. Yazısız. Ak. Budaksız. Arıtmak. Pak. Tanzif etmek. Yasal. Yıkamak. Temizlemek. Limbed : Kolları ve bacakları olan. Uzuvl...

Clean off nedir ne demek

Clean off nedir : Budaksız. Arıtmak. Parlatmak. Temizlenmek. Lekesiz. Arı. Saf. Yazısız. Temiz. Ak. Off : Yanılmak. Dışında. Başlangıç. Azalmak. Kapa...

Clean oneself up nedir ne demek

Clean oneself up nedir : Yıkamak. Bitirmek. Katışıksız. Temiz. Yazısız. Almak. Ak. Kusursuz. Yasal. Lekesiz. Oneself : Kendisi. Kendine. Kendi. Bizzat. Kend...

Clean out nedir ne demek

Clean out nedir English: Ali's been meaning to clean out his badly cluttered garage for years. Turkish: Ali yıllardır kötü bir şekilde darmadağı...

Clean room nedir ne demek

Clean room nedir : Ruhsatlı. Temiz. Lekesiz. Yazısız. Pak. Saf. Arıtmak. Arı. Almak. Temizlemek. Room : Ç.daire. Yer. Apartman. Mekan. Bir yapının, öz...

Clean sheet nedir ne demek

Clean sheet nedir English: My mother put clean sheets on the bed. Turkish: Annem, yatağın üstüne temiz çarşaf koydu. English: She put clean sheets...

Clean sweep nedir ne demek

Clean sweep nedir : Yazısız. Katışıksız. Parlatmak. Pak. Tanzif etmek. Temizlemek. Yasal. Temiz. Almak. Ak. Sweep : Taramak. Süpürmek. Hepsini alma. Et...

Clean timber nedir ne demek

Clean timber nedir : Pak. Ak. Temiz. Lekesiz. Temizlemek. Parlatmak. Budaksız. Yazısız. Arıtmak. Ruhsatlı. Timber : Kalas. Tını. Ağaç direk. Fizik, made...

Clean up nedir English: Ali insisted on staying and helping us clean up after the party. Turkish: Ali kalmakta ve partiden sonra temizlik yapma...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim