Düzgen nedir Düzgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzenli. [bkz: düzenni]. Matematik'te terim anlamı: E...

 
 
 

Düzgen dağılım nedir ne demek

Düzgen dağılım nedir Düzgen dağılım; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: dilemsel durganlar olmak üzere dağılım işlevi...

Düzgen dizi nedir ne demek

Düzgen dizi nedir Düzgen dizi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir G öbeği verildiğinde için, nin bir düzgen al...

Düzgen düzlem nedir ne demek

Düzgen düzlem nedir Düzgen düzlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir C eğrisi üzerindeki P noktası için, P dek...

Düzgen genişleme nedir ne demek

Düzgen genişleme nedir Düzgen genişleme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir F oyutu için, katsayıları F den seçilen...

Düzgen işlevler nedir ne demek

Düzgen işlevler nedir Düzgen işlevler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: dikey işlevler]. Düzge : Süs Düzgen :...

Düzgen sıklık eğrisi nedir ne demek

Düzgen sıklık eğrisi nedir Düzgen sıklık eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir düzgen dağılımın tanımında kullanı...

Düzgen türev nedir ne demek

Düzgen türev nedir Düzgen türev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir işlevin düzgen yönündeki yöneltili türevi. ...

Düzgen uzunluğu nedir ne demek

Düzgen uzunluğu nedir Düzgen uzunluğu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir eğri üzerindeki bir noktanın bu noktadak...

Başçıl düzgen nedir ne demek

Başçıl düzgen nedir Başçıl düzgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzgen düzlemi ile dokunum düzleminin arakesi...

Düzgenleme nedir ne demek

Düzgenleme nedir Düzgenleme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Uygun bir katsayı ile çarparak düzgesini 1'e eşit...

Düzgenleyici nedir ne demek

Düzgenleyici nedir Düzgenleyici; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: G öbeğinin bir S altkümesi için, altkümesi. Dü...

Yüzey düzgeni nedir ne demek

Yüzey düzgeni nedir Yüzey düzgeni; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Yüzeyin bir noktasındaki teğet düzlemine söz k...

Düzgen altöbek nedir ne demek

Düzgen altöbek nedir Düzgen altöbek; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: G öbeğinin, her eşitliğini gerçekleyen H alt...

Düzgen biçim nedir ne demek

Düzgen biçim nedir Düzgen biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir A dizeyi için, A üzerinde yapılan yalın iş...

Düzgen dizey nedir ne demek

Düzgen dizey nedir Düzgen dizey; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kendisi ile devrik eşleniğinin sağdan ve soldan...

Düzgen doğrular nedir ne demek

Düzgen doğrular nedir Düzgen doğrular; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir C eğrisi üzerindeki P noktası için, P d...

Düzgen eğrilik nedir ne demek

Düzgen eğrilik nedir Düzgen eğrilik; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: S yüzeyi üzerindeki P noktası için, belirli ...

Düzgen işleç nedir ne demek

Düzgen işleç nedir Düzgen işleç; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir Hilbert uzayından kendisine tanımlanmış ol...

Düzgen kesit nedir ne demek

Düzgen kesit nedir Düzgen kesit; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Yüzeyin bir noktasındaki düzgeninden geçen dile...

Düzgen takım nedir ne demek

Düzgen takım nedir Düzgen takım; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her biri bir D alanında çözümsel olan işlevlerd...

Düzgen uzay nedir ne demek

Düzgen uzay nedir Düzgen uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kapalı ve ayrık dilemsel iki altkümesi için birb...

Tümel düzgen uzay nedir ne demek

Tümel düzgen uzay nedir Tümel düzgen uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kaplamları ayrık olan dilemsel iki altküm...

Düzgenallı nedir ne demek

Düzgenallı nedir Düzgenallı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir eğri üzerindeki bir noktadan eğriye çizilen d...

Düzgenlenmiş işlev nedir ne demek

Düzgenlenmiş işlev nedir Düzgenlenmiş işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Düzgesi 1'e eşit kılınmış işlev. Düzge :...

Eğri düzgeni nedir ne demek

Eğri düzgeni nedir Eğri düzgeni; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Eğrinin bir noktasındaki teğetine dik olan doğ...

Altdüzgen dizi nedir ne demek

Altdüzgen dizi nedir Altdüzgen dizi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir G öbeği verildiğinde için in bir düzgen a...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim