İki nedir "İki" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: İki // bir iki: birkaç İki 2 (iki) bir sayı ve bir rakamdır. Doğal sayı sisteminde 1'den ...

 
 
 

İki aksonlu nedir ne demek

İki aksonlu nedir İki aksonlu; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: İki aksonu olan sinir hücresi. Diaksonik. Teknik terim...

İki anlamlılık nedir ne demek

İki anlamlılık nedir Anlamlılık : Anlamlı olma durumu, manidarlık. Anlamlı : İçeriği olan. Anlamı olan, manalı. Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manida...

İki atomlu nedir ne demek

İki atomlu nedir İki atomlu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İki atomdan meydana gelen. Atom : Birkaç türü birleştiğin...

İki ayak nedir ne demek

İki ayak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir horon çeşidi. Ayak : Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden...

İki ayaklılık nedir ne demek

İki ayaklılık nedir İki ayaklılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İki ayak : Bir horon çeşidi Ayak : Bacakların bilekten aşağıda ...

İki bantlı süs balığı nedir ne demek

İki bantlı süs balığı nedir Teknik terim anlamı: Doğal olarak Güney Amerika’nın kuzey kısımlarında yayılış gösteren, boyları 6 cm olabilen, vücut yanları gümüş b...

İki başlı mektup nedir ne demek

İki başlı mektup nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cevaplı taahhütlü mektup. Başlı : Başı olan İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayı...

İki başlılık nedir ne demek

İki başlılık nedir Başlı : Başı olan. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimele...

İki bileşkenli dizge nedir ne demek

İki bileşkenli dizge nedir İki bileşkenli dizge; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir özdek evresinin tektürel bil...

İki bir etmek nedir ne demek

İki bir etmek nedir Teknik terim anlamı: Tereddüt göstermek. Etme : Etmek işi Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bi...

İki boynuzlu kuş nedir ne demek

İki boynuzlu kuş nedir İki boynuzlu kuş; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Gökkuzgunumsular (Coraciiformes) tak...

İki bölmeli model nedir ne demek

İki bölmeli model nedir İki bölmeli model; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç etkisinin zamana göre seyrini değe...

İki buçukluk nedir ne demek

İki buçukluk nedir İki buçukluk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Buçuk : Ve yarım Buçuklu : Kesirli. İki : Birden sonra gelen say...

İki canlı nedir ne demek

İki canlı nedir İki canlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "İki canlı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Gebe. Can...

İki cihan nedir ne demek

İki cihan nedir İki cihan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Cihan : Dünya. Evren. İslam : Müslümanlık. Dünya : Dış, çevre, ort...

İki cinslikli nedir ne demek

İki cinslikli nedir İki cinslikli; bir biyoloji terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Cinslik : Cinsiyet. Gariplik, tuhaflık...

İki çekirdekli nedir ne demek

İki çekirdekli nedir İki çekirdekli; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aynı hücre içinde iki çekirdeğin olması. Binükleer...

İki çenetli nedir ne demek

İki çenetli nedir İki çenetli; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çenetli : İki veya daha çok çenedi b...

İki dağlar nedir ne demek

İki dağlar nedir Teknik terim anlamı: İki dağ. İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı Dağ...

İki adres nedir ne demek

İki adres nedir İki adres; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alıcı zarf üzerinde yazılı oturum yerinde bulunamazsa mekt...

İki ahbap çavuş nedir ne demek

İki ahbap çavuş nedir Ahbap : Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü Çavuş : Bir işin veya ...

İki anlamlı nedir ne demek

İki anlamlı nedir İki anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Anlamlı : Anlamı olan, manalı. Gizli bir anlamı olan, düşündürüc...

İki arslanlar nedir ne demek

İki arslanlar nedir Teknik terim anlamı: İki arslan. Arslanlar : İzmir ili, Torbalı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Karabük ken...

İki atomlu molekül nedir ne demek

İki atomlu molekül nedir İki atomlu molekül; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Klor (Cl2), hidrojen (H2) gibi kalımlı durumdayke...

İki ayaklı nedir ne demek

İki ayaklı nedir İki ayaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fransızca'da İki ayaklı ne demek?: bipède Ayaklı : Bir destekle y...

İki aylık nedir ne demek

İki aylık nedir İki aylık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki ayda bir yayımlanan (süreli yayın). İki ayda bir yayı...

İki başlı nedir ne demek

İki başlı nedir İki başlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fransızca'da İki başlı ne demek?: biceps, bicipital Başlı : Başı o...

İki başlı tel nedir ne demek

İki başlı tel nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cevaplı telgraf. Başlı : Başı olan İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı göster...

İki batırmalı dokumacı düğümü nedir ne demek

İki batırmalı dokumacı düğümü nedir Teknik terim anlamı: Ağda göze oluşturmada mekiğin oluşan gözenin içinden iki defa girmesiyle oluşturulan hem soldan sağa hem de sağd...

İki bir nedir Oyun : Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı k...

İki boynuzlu döl yatağı nedir ne demek

İki boynuzlu döl yatağı nedir İki boynuzlu döl yatağı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnek, koyun, keçi ve domuzda bulu...

İki boyutlu jel elektroforezi nedir ne demek

İki boyutlu jel elektroforezi nedir İki boyutlu jel elektroforezi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle yüksek molekül ağ...

İki bölüklük nedir ne demek

İki bölüklük nedir Teknik terim anlamı: İkilik, tefrika. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gö...

İki büklüm nedir ne demek

İki büklüm nedir İki büklüm; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İki büklüm" ile ilgili cümle Fransızca'da İki büklüm ne demek?: ...

İki canlılık nedir ne demek

İki canlılık nedir Canlılık : Neşelilik, hareketlilik. Canlı olma durumu. Canlı : Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Yaşayıp yer ...

İki cinsli sevgeç nedir ne demek

İki cinsli sevgeç nedir İki cinsli sevgeç; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Her iki cinsten kişilere bağlanan sevg...

İki cinslilik nedir ne demek

İki cinslilik nedir İki cinslilik; Psikoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Erkeklik ya da dişilik özelliklerind...

İki çenekliler nedir ne demek

İki çenekliler nedir İki çenekliler; bir bitki bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. di: iki; kotyledon: kadeh şeklinde boşluk) İki kotiledonu ola...

İki çenetliler nedir ne demek

İki çenetliler nedir İki çenetliler; bir bitki bilimi terimidir. Çenetli : İki veya daha çok çenedi bulunan. Çene : Baş bodoslamasının omurga ile birleşti...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim