Kimlik nedir "Kimlik" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: hüviyyet. Bilimsel terim anlamı: Bir gözlemcinin bilgi almak jstediği kişiye kendis...

 
 
 

Kimlik özellikleri nedir ne demek

Kimlik özellikleri nedir Teknik terim anlamı: Bitkisel yeniliklerde bitkiyi belirten ve öteki bitkilerden ayıran özellikler. Kimlik : Toplumsal bir varlık ola...

Gemi adamı kimlik belgesi nedir ne demek

Gemi adamı kimlik belgesi nedir Gemi adamı kimlik belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşverence her gemi adamına verilen, biçim ...

Yoklamada kimlik belgesi gösterilmesi nedir ne demek

Yoklamada kimlik belgesi gösterilmesi nedir Yoklamada kimlik belgesi gösterilmesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasına göre yok...

Milli kimlik nedir ne demek

Milli kimlik nedir Milli kimlik; bir toplum bilimi terimidir. Milli : Mil içeren. Kimlik : Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu ...

Kimlikleme nedir ne demek

Kimlikleme nedir Kimlikleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özellikle yazışmalı soruşturuda soru çizgiliğini y...

Birikimlik nedir ne demek

Birikimlik nedir Birikimlik; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sürekli açındırma aygıtında, aygıt iş...

Hekimlik nedir Başhekimlik : Başhekim ve görevlilerin çalıştığı yer, başdoktorluk, baştabiplik, sertabiplik. Başhekim olma durumu, başdoktorluk, baş...

Ön hekimlik nedir ne demek

Ön hekimlik nedir Hekimlik : Hekim olma durumu. Hekim : İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, dok...

Kimlik belgesi nedir ne demek

Kimlik belgesi nedir Bilimsel terim anlamı: Kütük yazılımına göre bir kişinin kimliğini gösteren belge. İngilizce'de Kimlik belgesi ne demek? Kimlik belge...

Kimlik kartı nedir ne demek

Kimlik kartı nedir Nüfus cüzdanı, vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî [#belge]. Türkçede kimlik, kafa kâğı...

Kimlik simgesi nedir ne demek

Kimlik simgesi nedir Kimlik simgesi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Bir kitabın çoğunlukla iç kapa...

İşçi çalışma ve kimlik belgesi nedir ne demek

İşçi çalışma ve kimlik belgesi nedir İşçi çalışma ve kimlik belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşverence her işçiye verilen, biçimi ...

Kaynakçasal kimlik nedir ne demek

Kaynakçasal kimlik nedir Kaynakçasal kimlik; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yayını ötekilerden ayırmaya, tam olarak tan...

Kimlikçe nedir ne demek

Kimlikçe nedir Kimlikçe; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İç kapağın b yüzünde yer alan kaynakça notu ya da basım ka...

Başhekimlik nedir ne demek

Başhekimlik nedir Başhekim : Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor, baştabip, sertabip. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşullar...

Hakimlik nedir Hakimlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Haki : Yeşile çalan toprak rengi. Bu renkte olan Hakim : Bilge. Her ...

Koruyucu hekimlik nedir ne demek

Koruyucu hekimlik nedir Koruyucu hekimlik; bir tıp terimidir. Koruyucu : Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem)...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim