Kurumsal nedir Kurumsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, ...

 
 
 

Kurumsal döngücülük nedir ne demek

Kurumsal döngücülük nedir Kurumsal döngücülük; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal kurumların ortaya çıkma, etkin işleme, etkisizleşme ve ortadan kalkma aşamalarından kurulu, döngü biçiminde bir yaşam...

Kurumsal ev halkı nedir ne demek

Kurumsal ev halkı nedir Kurumsal ev halkı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yatılı okul, cezaevi, sayrılıkevi gibi kurumlarda yaşamakta olanların oluşturdukları küme. Halkı : Araba tekerinin ortasındaki demir halka. ...

Kurumsal yatırım nedir ne demek

Kurumsal yatırım nedir Kurumsal yatırım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları, özel emeklilik fonları, vakıflar, sendikalar gibi k...

Kurumsallaşmak nedir ne demek

Kurumsallaşmak nedir Kurumsallaşma : Kurumsallaşmak durumu Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Canlılığını yitirmiş (bitki). Daha sonra kullanılm...

Kurumsallaştırmak nedir ne demek

Kurumsallaştırmak nedir Kurumsallaştırma : Kurumsallaştırmak işi Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Canlılığını yitirmiş (bitki). Daha sonra kullan...

Kurumsal davranış nedir ne demek

Kurumsal davranış nedir Kurumsal davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişisel özelliklerin ya da durumun gereklerince yönetilmeyip kurumla ilgili düzen ve kurallara bağlı kalan davranış. Davra : Saban kıl...

Kurumsal değerlendirme nedir ne demek

Kurumsal değerlendirme nedir Kurumsal değerlendirme; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir eğitim kurumunun, özellikle başka bir eğitim kurumuyle denkliğinin tanınması konusunda bir karara varabilmek için, güçlü ve za...

Kurumsal düzen nedir ne demek

Kurumsal düzen nedir Kurumsal düzen; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Karşılıklı olarak birbirine uyarlanmış ve bağımlı kılınmış kurumların oluşturduğu toplumsal bütün. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem,...

Kurumsal yapı nedir ne demek

Kurumsal yapı nedir Kurumsal yapı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ekonominin ve piyasaların işleyişini düzenlemek amacıyla mülkiyet hakları, makroiktisadi istikrar, sosyal güvenlik ve anlaşmazlıkların çözümü ...

Kurumsallaşma nedir ne demek

Kurumsallaşma nedir Kurumsallaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Canlılığını yitirm...

Kurumsallaştırma nedir ne demek

Kurumsallaştırma nedir Kurumsallaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Canlılığını yit...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim