Nötr nedir Nötr; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: pH'sı 7.0 olan; ne asit ne de baz olan madde. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Elektrik yükü o...

 
 
 

Nötr yağ nedir ne demek

Nötr yağ nedir Nötr yağ; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Canlı organizmalarda bol bulunan üç yağ asidi içeren bir lipit sınıfı. Triasilgliserol, triaçilgliserol, triasilgliserit, triaçilgliserit. Nötr :...

Nötral deterjan fiber tayini nedir ne demek

Nötral deterjan fiber tayini nedir Nötral deterjan fiber tayini; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nötral deterjan lif tayini. Fibe : Saban Tayin : Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma. Atama. Tayin...

Nötral deterjan lif tayini nedir ne demek

Nötral deterjan lif tayini nedir Nötral deterjan lif tayini; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yem örneğinde dekalin, sodyum sülfit ve nötral deterjan fiber çözeltisi kullanılarak yapılan, yemlerin sindirilebilirli...

Nötralizm nedir ne demek

Nötralizm nedir Nötralizm; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Nötr : Etkisiz. Tarafsız, yansız. Yansız Yansızlık : Yansız olma durumu, bitaraflık, tarafsızlık, nötrali...

Nötrleme nedir ne demek

Nötrleme nedir Nötr : Yansız. Tarafsız, yansız. Etkisiz. Nötrlemek : Asit veya alkali tepkisi gösteren bir eriyiği alkali veya asit katarak nötr duruma getirmek. İngilizce'de Nötrleme ne demek? : neutralizing Nötrlemek işi...

Nötrleşme nedir ne demek

Nötrleşme nedir Nötr : Etkisiz. Yansız. Tarafsız, yansız. Nötrleşmek : Nötr duruma gelmek. Nötrleşmek işi...

Nötrleştirme nedir ne demek

Nötrleştirme nedir Nötr : Yansız. Tarafsız, yansız. Etkisiz. Nötrleştirmek : Nötr duruma gelmesini sağlamak. İngilizce'de Nötrleştirme ne demek? : n. neutralization Fransızca'da Nötrleştirme : neutralisation [la] Nötrleştirmek işi...

Nötrlük nedir ne demek

Nötrlük nedir Nötr : Etkisiz. Yansız. Tarafsız, yansız. Ortam : Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğu...

Nötr aminoasitler nedir ne demek

Nötr aminoasitler nedir Teknik terim anlamı: pH 5,5’te elektrik yükleri sıfır olan aminoasitler. Aminoasit : Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı, sa...

Nötr kırmızısı nedir ne demek

Nötr kırmızısı nedir Nötr kırmızısı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı kan hücrelerinin incelenmesinde kullanılan ve lökositlerdeki özel granülleri boyayan bir çeşit supravital boya. Kırmı : Kene Kırmız : K...

Nötral deterjan çözeltilerinde çözünmeyen protein nedir ne demek

Nötral deterjan çözeltilerinde çözünmeyen protein nedir Nötral deterjan çözeltilerinde çözünmeyen protein; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanlarda işkembede yıkımlanmayan protein kısmını hesaplamak amacıyla belirlenen, nötral dete...

Nötral deterjan lif nedir ne demek

Nötral deterjan lif nedir Nötral deterjan lif; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre duvarı elemanlarının belirlenmesinde kullanılan, nötr deterjan çözeltilerde çözünmeyen, hemiselüloz, selüloz, lignin, k...

Nötralizasyon nedir ne demek

Nötralizasyon nedir Nötralizasyon; kimya, felsefe, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özgül antikorlar aracılığıyla virüslerin konak hücrelere ba...

Nötrino nedir Nötrino; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Durgun kütlesi elektron kütlesinin onbinde birinden daha küçük olan kararlı, sıfır yüklü element. Nötr : Etkisiz. Tarafsız, yansız. Yansız Dur...

Nötrlemek nedir ne demek

Nötrlemek nedir Nötrlemek; bir kimya terimidir. Nötr : Tarafsız, yansız. Yansız. Etkisiz. Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşi...

Nötrleşmek nedir ne demek

Nötrleşmek nedir Nötr : Tarafsız, yansız. Yansız. Etkisiz. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirl...

Nötrleştirmek nedir ne demek

Nötrleştirmek nedir Nötr : Tarafsız, yansız. Yansız. Etkisiz. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad ...

Nötrofil nedir ne demek

Nötrofil nedir Nötrofil; Veteriner, Zooloji, Biyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda akyuvarların çoğunluğunu oluşturan, sitoplazmasında menekşe renkte granüller içeren, çekirdekleri 2-5 parçal...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim