Sur nedir Sur; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sur" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yüz, çehre (çoğunlukla sıfat sözcüğüyle birlikte kullanılır) : Başım öyle ağrıyor ...

 
 
 

Sura nedir Yerel Türkçe anlamı: Koyun, kuzu kaburgası içine pirinç doldurularak yapılmış olan yemek, döşdoldurması. Gemilerde başbaşa konmuş tahta. Veterinerlik alanındaki anlamları: Baldır. Sura, ili Demre [#ilçesi bulunan antik Lik...

Surah nedir English: From which Surah (Qur'anic chapter) is this Ayah (Qur'anic verse) from?Turkish: Bu ayet hangi sureden? : Sure (kuran'da). Sure. Suralimentation : Hiperalimentasyon. [#Nervus cutaneus surae : Diz eklemi deris...

Suralis nedir Suralis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Baldıra ait olan. Sura : Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş. Bu kumaştan yapılan Baldır : Bacağın dizden ayak bileğine kadar o...

Surat düşkünü nedir ne demek

Surat düşkünü nedir Surat düşkünü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Çirkin. Surat : Soğuk davranma. Somurtkanlık, asık yüzlülük. Yüz. Düşkün : Meraklı. Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahın...

Suratı bozuk nedir ne demek

Suratı bozuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Huysuz, kötü huylu : Bu suratı bozuktan başka adam kalmadı mı da bundan bir şey bekliyorsun?. Bozuk : Bozulmuş olan. Kızgın, sıkıntılı. Madenî para, bozuk para. Görevini yapamaz duruma gelmiş (org...

Suratsız nedir ne demek

Suratsız nedir Suratsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Suratsız" ile ilgili cümle Surat : Yüz. Soğuk davranma. Somurtkanlık, asık yüzlülük. Suratsızlık : Somurtkan olma durumu. Somurtkan : Sürekli somurtan, ası...

Suratsuz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüzü asık (Erzincan Merkez). Sura : Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş. Bu kumaştan yapılan Surat : Yüz. Soğuk davranma. Somurtkanlık, asık yüzlülük. Yüzü asık : Somurtkan, küskün (kimse). Erzincan...

Surbased nedir : Süpürgelik üst çıtası. Kaide üst komisi. Sözcükler, direkt olarak Surbased ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Dry : Kurutmak. Susuz. Çorak. İçki karşıtı. Kart....

Sur model nedir ne demek

Sur model nedir : Görünürde ilişkisiz bağlaşımlar. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Herbir lifte iki renk modeli bulunan lif rengi. Sur. Üstünde. Ötesinde. Model : Örneğe göre yapmak. Kalıp. Kalıbını çıkarmak. Bir kentin bugü...

Sur salmak nedir ne demek

Sur salmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir işi yinelemek. Salma : Salmak işi. Kuşların üretilmesine ayrılan oda. Pirinçle pişirilen bir yemek türü. Başıboş gezen (hayvan). Bazı yerel giysilerde kolun yeninden sarkan kumaş parçası. Süre...

Suracan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Suskun, sessiz kişi. Sura : Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş. Bu kumaştan yapılan Suskun : Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti. Sessiz, sakin bir biçimde. Sessiz : Sesi olmayan, ses çıkarm...

Surak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Su çevrisi, girdap. Sura : Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş. Bu kumaştan yapılan Girdap : Bir engelle karşılaşan su ya da hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntılar...

Surat nedir Surat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Surat" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Resim, fotoğraf Peynirin sarı renkli suyu. Fotoğraf, resim. Surat asmak : Kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anl...

Surat itmek nedir ne demek

Surat itmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüzünü ekşitmek, küskün durmak. İtme : İtmek işi İtmek : Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek. Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisinden uzaklaşmaya zorlamak, çekmek karşıtı...

Suratlı nedir Suratlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Suratlı" ile ilgili cümleler Kösele suratlı : Utanmaz, sıkılmaz. Meşin suratlı : Utanmaz, şerefsiz (kimse). Muşmula suratlı : Asık suratlı olan (kimse). Sur...

Suratsızlık nedir ne demek

Suratsızlık nedir "Suratsızlık" ile ilgili cümleler Suratsız : Çirkin. Somurtkan. Aksi, huysuz. Surat : Somurtkanlık, asık yüzlülük. Soğuk davranma. Yüz. Somurtkan : Sürekli somurtan, asık suratlı, abus. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. ...

Surbase nedir : Alçak kemer. Sur model : Sur model. [#Zellner sur approach : Zellner görünürde ilişkisiz bağlaşımlar yaklaşımı. Big sur : Orta california'da (abd) bir ilçe. Orta california'da (abd) bir şehir. California'da bir yerleşim ...

Surcease nedir : Kesilme. Bitmek. Arkası kesilmek. Bitme. Durmak. Kesilmek. Ara. Ara vermek. Surceases : Durmak. Bitme. Bitmek. Ara vermek. Kesilmek. Arkası kesilmek. Ara. Kesilme. [#Surceasing : Durmak. Kesilmek. Arkası kesilmek. Ara. K...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim