Tarihi nedir Tarihi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatmecaz olarak kullanılır. Tari : Tarih. Tanrı Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih dersi. Tarih k...

 
 
 

Tarihi film nedir ne demek

Tarihi film nedir Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, d...

Tarihi maddeci nedir ne demek

Tarihi maddeci nedir Tarihi maddeci; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tarih : Tarih dersi. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlata...

Tarihi roman nedir ne demek

Tarihi roman nedir Tarihi roman; bir edebiyat terimidir. Tarihi roman veya tarihsel roman, tarihin [#dönemindeki olaylar ile ilgili roman. Konularını tarihi olaylardan ya da tarihte [#kahramanlarla, [#onlar]ı kuşatan gerçek veya hayali kişil...

Tarihi coğrafya nedir ne demek

Tarihi coğrafya nedir Tarihi coğrafya. Modern coğrafya ilke ve yöntemlerini kullanarak bir sahayı bir [#zaman diliminde araştıran coğrafya bilim koluna denir [Gümüşçü 2010]. Kısaca geçmişin coğrafyası olarak ifade edilen bu alanın tanımlanmasın...

Tarihi eser nedir ne demek

Tarihi eser nedir Tarih : Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmele...

Tarihi gramer nedir ne demek

Tarihi gramer nedir Teknik terim anlamı: Bir lehçenin, bir dilin veya bir dil ailesinin gramer yapısını tarihi devirlerdeki değişme ve gelişmeleri temelinde inceleyen gramer dalı. Tari : Tarih. Tanrı Tarihi : Tarihsel. Tarihe geçmiş. Unutulma...

Tarihi maddecilik nedir ne demek

Tarihi maddecilik nedir Tarih : Tarih kitabı. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göster...

Tarihi tiyatro nedir ne demek

Tarihi tiyatro nedir Tarih : Tarih dersi. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önce...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim