Yansıma nedir "Yansıma" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yansıtma, taklidi kelime, tabiat taklidi kelime) Tabiat seslerini ve...

 
 
 

Yansıma kuramı nedir ne demek

Yansıma kuramı nedir Yansıma kuramı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilginin nesnel gerçekliğin insan beynindek...

Tayfsal yansıma çarpanı nedir ne demek

Tayfsal yansıma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Verilmiş bir dalga boyu için, yansıyan ışık akısının tayfsal yoğunluğunun gelen ışık akısı yoğunluğuna oranı. Ça...

Yayınık yansıma çarpanı nedir ne demek

Yayınık yansıma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Yayınık yansımayla (düzgün yansımadan başka yollarla) yansıyarak bütün doğrultulara yayınan ışık akısının, gelen...

Düzgün yansıma nedir ne demek

Düzgün yansıma nedir Teknik terim anlamı: Aynalar için geçerli optik yasalara uyan yansıma. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İ...

Karışık yansıma nedir ne demek

Karışık yansıma nedir Teknik terim anlamı: (yarı yayınık yansıma ya da yarı-düzgün yansıma): Birlikte olan düzgün ve yayınık yansıma. Karı : Bir erkeğin ev...

Olağandışı yansıma nedir ne demek

Olağandışı yansıma nedir Olağandışı yansıma; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üst...

Seçici yansıma nedir ne demek

Seçici yansıma nedir Seçici yansıma; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir rengin ya da dalga boyunun ötekilerden daha iyi yansım...

Tam yansıma nedir ne demek

Tam yansıma nedir Tam yansıma; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Işığın iki değişik ortamın ara kesitinde tümüyle yansıması. T...

Yayınık yansıma nedir ne demek

Yayınık yansıma nedir Teknik terim anlamı: İçinde, olağan ölçekte, düzgün yansımanın bulunmadığı bir yansımayla ışığın yayınması. Yansı : Bilgisayar veya t...

Yansımak nedir ne demek

Yansımak nedir "Yansımak" ile ilgili cümle Osmanlıca Yansımak ne demek? Yansımak Osmanlıca'da ne anlama gelir?: in'ikâs etmek Yansıma : Yansımak işi...

Yansımalı ağ nedir ne demek

Yansımalı ağ nedir Yansımalı ağ; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Metal ya da cam gibi yansıtıcı bir yüzeye çizilen koşut çizg...

Yansımalı bakaç nedir ne demek

Yansımalı bakaç nedir Yansımalı bakaç; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynalı bir örtücünün pencereyi ...

Yansımalı uzay nedir ne demek

Yansımalı uzay nedir Yansımalı uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: E" üzerine ß (E",E') güçlü ilingesi konulmak...

Yansımaönler nedir ne demek

Yansımaönler nedir Yansımaönler; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Merceğe gelen ışığın yansıyarak yan...

Yansımasız nedir ne demek

Yansımasız nedir Yansımasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yansıma : Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değişt...

Yansımayla göz kamaşması nedir ne demek

Yansımayla göz kamaşması nedir Teknik terim anlamı: Bakılan, ya da bakılana yakın bir yüzeyden, bir ışık kaynağının düzgün yansımayla gözkamaştırması. bk. düzgün ya...

Gümrük vergisi yansıması nedir ne demek

Gümrük vergisi yansıması nedir Gümrük vergisi yansıması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumu...

Ses yansımalı ünlemler nedir ne demek

Ses yansımalı ünlemler nedir Teknik terim anlamı: İnsanoğlunun tabiattaki canlı cansız bütün varlık ve nesnelere ait sesleri benzetme ve taklit yolu ile oluşturdu...

Süreksiz yansımalı bakaç nedir ne demek

Süreksiz yansımalı bakaç nedir Süreksiz yansımalı bakaç; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı çalıştırıldığınd...

Yansıma açısı nedir ne demek

Yansıma açısı nedir Yansıma açısı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Parlak bir yüzeyden yansıyan ışınla yüzeyin dikmesi arasınd...

Yansıma düzlemi nedir ne demek

Yansıma düzlemi nedir Yansıma düzlemi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bakışım işlemleri arasında yer alan ya...

Düzgün yansıma çarpanı nedir ne demek

Düzgün yansıma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Düzgün yansıma yasalarına uyarak yansıyan ışık akısının gelen bütün ışık akısına oranı. Çarp : Gelişi güzel çizi...

Tüm yansıma çarpanı nedir ne demek

Tüm yansıma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: (bir cismin)Cismin yayınmalı ya da yayınmasız, yansıttığı ışık akısının aldığı ışık akısına oranı. Karışık yansı...

Dağınık yansıma nedir ne demek

Dağınık yansıma nedir Dağınık yansıma; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Işığın pürüzlü yüzeylerden tüm doğrultulara yansıması. Da...

Geri yansıma nedir ne demek

Geri yansıma nedir Teknik terim anlamı: Geliş açısı ne olursa olsun, ışığı, geliş doğrultusuna yakın doğrultularda geri yollayan yansıma. Geri : Arka, b...

Olağan yansıma nedir ne demek

Olağan yansıma nedir Olağan yansıma; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir ışık demetinin yansıtıcı bir yüzeyden yansıma yasaların...

Ötelemeli yansıma nedir ne demek

Ötelemeli yansıma nedir Ötelemeli yansıma; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir T ötelemesi ile bir yansımanın, sırad...

Sinirsel yansıma nedir ne demek

Sinirsel yansıma nedir Sinirsel yansıma; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Hebb) Uyaranın bilinmesinden sonra beynin kıs...

Tam yayınık yansıma nedir ne demek

Tam yayınık yansıma nedir Teknik terim anlamı: Işıklılığın bütün doğrultularda aynı olduğu yayınık yansıma. Yayınık yansıma : İçinde, olağan ölçekte, düzgün ya...

Yansımada karalık nedir ne demek

Yansımada karalık nedir Teknik terim anlamı: Bütün yansıma çarpanının tersinin ondalık logaritması. bk. iç optik yoğunluk, geçme karalığı. Karal : Uzun tanel...

Yansımalı nedir ne demek

Yansımalı nedir Yansımalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yansıma : Yansımak işi. Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarpar...

Yansımalı bağıntı nedir ne demek

Yansımalı bağıntı nedir Yansımalı bağıntı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: ß bağıntısının K kümesinde yansımalı olması, K nın...

Yansımalı gökgözler nedir ne demek

Yansımalı gökgözler nedir Yansımalı gökgözler; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yıldızların yansıma ile görüntüsünü veren çukur aynad...

Yansımamış dalga nedir ne demek

Yansımamış dalga nedir Yansımamış dalga; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir verici dalgalıktan çıka...

Yansımaönlerli mercek nedir ne demek

Yansımaönlerli mercek nedir Yansımaönlerli mercek; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yansıma önleyici kat çekil...

Yansımasız bağıntı nedir ne demek

Yansımasız bağıntı nedir Yansımasız bağıntı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: ß bağıntısının K kümesinde yansımasız olması, K n...

Yansımaz bağıntı nedir ne demek

Yansımaz bağıntı nedir Yansımaz bağıntı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E kümesi üzerinde her koşulunu gerçekleyen...

Işığın yansıması nedir ne demek

Işığın yansıması nedir Işığın yansıması; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Işığın özdeksel bir yüzeye çarparak yayılma doğrultusunu...

Sürekli yansımalı bakaç nedir ne demek

Sürekli yansımalı bakaç nedir Sürekli yansımalı bakaç; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yansıtıcı bölümü mercek...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim