Zara nedir Zara; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Sara. Kaba, ilkel. Zarafet : Zariflik. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarr...

 
 
 

Zarağacı nedir ne demek

Zarağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köy evlerinde, çatının yükünü kaldıran büyük kiriş. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen b...

Zaraka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ufak pencere. Zarak : Ufak pencere Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Pencere : Yapıları veya tren, vapur vb. ulaşım araçlarını aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, pa...

Zarallık nedir ne demek

Zarallık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanlar otlamaya yasak olan yere girme. Zaral : Zarar, yitik Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyart...

Zaran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zil sesi. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Zil : İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebile...

Zarar enazlaştırması nedir ne demek

Zarar enazlaştırması nedir Zarar enazlaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın olası zararını enaza indirebilmek amacıyla fiyat veya üretim miktarını ayarlama ilkesi. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerd...

Zarar gidermek nedir ne demek

Zarar gidermek nedir Zarar gidermek; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tazmin etmek. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla il...

Zarara gitmek nedir ne demek

Zarara gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başı boş bırakılan hayvan ekili tarlalara gitmek. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi bir durumda olmak. Ölmek. Bir yerden veya bir işten a...

Zararın giderilmesi nedir ne demek

Zararın giderilmesi nedir Zararın giderilmesi; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: zararın tazmini. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullan...

Zarafet nedir Zarafet; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zarafet" ile ilgili cümle Zariflik : Zarif davranış veya zarif olma durumu, zarafet. Zarafetli : Zarif. İlgili cümle: "“Öyle zarafetli ve güzeldi ki bu irkiliş, Naci, oku kendi...

Zarafetli nedir ne demek

Zarafetli nedir Zarafetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Zarafet : Zariflik. Zarif : Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, za...

Zarak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ufak pencere. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Zaraka : Ufak pencere. Pencere : Yapıları veya tren, vapur vb. ulaşım araçlarını aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, p...

Zaral nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zarar, yitik. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Zarallık : Hayvanlar otlamaya yasak olan yere girme. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ...

Zaraman nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bezginlik, sızlanma anlatır eleman. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Bezginlik : Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk. Sızlanma : Sızlanmak işi, yakınmak, şikâyet, şekva, tazallüm. Eleman ...

Zarar nedir Zarar; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zarar" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplam gelir ile toplam maliyet arasındaki negatif fark. İngilizce'de Zarar ne demek? Zarar ingilizcesi nedir?...

Zarar giderim nedir ne demek

Zarar giderim nedir Zarar giderim; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tazminât. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla ilgili ...

Zarar gören nedir ne demek

Zarar gören nedir Zarar gören; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: mutazarrır. Gören : Ağaçlardan elde edilen bir çeşit zamk. Kızılcık Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakıl...

Zarardan sakınma nedir ne demek

Zarardan sakınma nedir Zarardan sakınma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yatırımcının elindeki bir finansal aracın ya da portföyün gelecekteki spot fiyatında meydana gelebilecek düşmeye karşı kendisini korumak i...

Zararın tazmini nedir ne demek

Zararın tazmini nedir Zararın tazmini; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: zararın giderilmesi. Tazmin : Zararı ödeme Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim