Philosophic türkçesi Philosophic nedir

Philosophic ile ilgili cümleler

English: Ali is philosophical.
Turkish: Ali felsefi.

English: I don't think Tom is the philosophical type.
Turkish: Tom'un filozofik tip olduğunu sanmıyorum.

Philosophic ingilizcede ne demek, Philosophic nerede nasıl kullanılır?

Philosophical : Düşünceli. Aklı başında. Kalender. Felsefik. Felsefi. Sakin. Filozofça. Akıllıca. Mantıklı. Filozofik.

Philosophical logic : Felsefi mantık.

Philosophical method : Bulguların tutarlılığını denetlemek, türlü bulguları geniş düşünce örüntülerine yerleştirmek ya da bu örüntülerle olan ilişkilerini belirtmek, yani gerçeklere erişmek, araştırmaların ve bilimin temel konutlarını incelemek ve kurallara bağlamak, benimsenebilecek mantık ilkelerini önermek gibi özellikleri bulunan, gerçekler ile değerler üzerinde incelemeler yapılırken baş vurulan yol. Felsefe yöntemi.

Philosophically : Soğukkanlılıkla. Kalenderce. Filozofik olarak. Filozofça düşünerek. Felsefi açıdan. Düşünceli bir biçimde.

Philosophies : Filozofi. Hikmet. Kendi halindelik. Kalenderlik. Dünya görüşü. Felsefe. Sakinlik. Düşünbilim. Soyut düşünüş. İlm-i hikmet.

Philosophise : Filozof gibi konuşmak. Filozofça konuşmak. Felsefe ile uğraşmak. Felsefeyle meşgul olmak. Filozofça düşünmek. Felsefe yapmak.

 

Philosophized : Filozof gibi konuşmak. Felsefe yapmak. Filozofça konuşmak. Felsefe ile uğraşmak. Felsefeyle meşgul olmak. Filozofça düşünmek.

Philosophy : İlm-i hikmet. Hikmet. Dünya görüşü. Soyut düşünüş. Doğanın ve toplumun varoluşunun, insanın düşünme ve bilme sürecinin yasalarını, başta aktöre, sanat, siyasa olmak üzere kılgılı etkinliklerin oluşumlarını araştıran bilim. Düşünbilim. Evrenin oluşumu, ilk ve son nedenleri, aşkın düzenlilikleri araştıran bilgi dalı. Filozofi. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Kendi halindelik.

Philosophizing : Filozofça düşünmek. Felsefi düşünme. Filozofça konuşmak. Felsefe ile uğraşmak.

Philosophers : Filozof. Kalender kimse. Düşünceli kişi. Filozoflar. Düşünür. Felsefeci.

İngilizce Philosophic Türkçe anlamı, Philosophic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Philosophic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Balmy : Sıcacık ve hoş. Dinlendirici. Hoş kokulu. Yumuşak ve ılık (hava). Ilık. Şeker gibi. Kaçık. Huzur veren. (hava) yumuşak. Çatlak (argo terim).

 

Ataraxic : Huzurlu. Sükunetli. Kaygısız. Gevşemiş.

Judiciously : Sağduyulu bir şekilde. Yargıcı olarak. Tedbirli bir şekilde. İhtiyatlı bir şekilde. Sağduyulu şekilde. Makul bir şekilde. Sağgörülü şekilde. Mantıklı bir şekilde. İyi karar vererek.

Brainily : Zekice. Kafalı bir şekilde. Akıllı bir şekilde.

Balmier : Hoş kokulu. Çatlak (argo terim). Dinlendirici. Huzur veren. Ilık. Sıcacık ve hoş (rüzgar vb.). Rayihalı. Yumuşak ve ılık (hava). Kaçık.

Counselable : Zaman harcamaya değer (ayrıca counselable). Tavsiye almaya istekli olan. Danışmaya istekli olan.

Judgmatically : Üzerinde fazla düşünerek. Makul bir şekilde. Tedbirlilikle. Anlayışlılıkla.

Calmer : Durgun. Esintisiz. Sakinleşmek (deniz). Arsız. Yatıştırmak. Endişesiz. Sakinleştirmek. Serinkanlı. Gürültüsüz. Dingin.

Meditative : Derin düşünceli. Dalgın. Meditasyona yönelik.

Pensive : Düşünceli (dalgın). Endişeli. Dalgın.

Philosophic synonyms : astutely, intelligently, deliberative, etherial, canniest, forethoughtful, judicious, canny, cleverly, unemotional, nice, advisable, calmest, cannie, mindful, philosophical, calm, counsellable, delicate, arcadias, cannier, fair enough, considerate, advised, discerningly, advisedly, abstracted, foxily, unconventional, artfully, calender, agilely, cogitative.

Philosophic zıt anlamlı kelimeler, Philosophic kelime anlamı

Emotional : Duygusal. Duygulu. Coşkulara ilişkin olan ya da bireyde coşku uyandırma niteliği taşıyan (şey). olağandan daha çok coşkulanan ya da coşkuların etkisi altında davranan(kişi). Duyarlı. Coşkun. Hassas. Hissi. Dokunaklı. İçli.

Philosophic ingilizce tanımı, definition of Philosophic

Philosophic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Hence, characterizing a philosopher. Cool. Wise. Calm. Temperate. Of or pertaining to philosophy. Rational. Versed in, or imbued with, the principles of philosophy.