Representational türkçesi Representational nedir

Representational ingilizcede ne demek, Representational nerede nasıl kullanılır?

Representational theatre : Benzetmeci tiyatro. Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. öteki için bk. göstermeci tiyatro.

Nonrepresentational : Anlatımsal olmayan. Soyut. Kavramsal olmayan. Canlı gerçekçi betimleme sunmayı amaçlamayan.

Data representation code : Veri gösterim kodu.

Granger representation theorem : Granger temsil teoremi.

Positional representation system : Konumsal gösterim dizgesi. Bir gerçek sayının, bir damga takımı ile gösterildiği öyle bir sayılama dizgesi ki, her damganın getirdiği katkı, damganın değerine olduğu gibi, konumuna da bağlıdır.

Balanced representation : Dengeli temsil.

Binary coded decimal representation : İkili düğümlenmiş onlu yazım. Onlu sayamaklardan her birinin bir ikili sayıt ile gösterildiği bir ikili düğümlenmiş yazım. örn. 8-4-2-1 ağırlıklarını kullanan ikili düğümlenmiş onlu yazımda "yirmi üç" 0010 0011 ile gösterilir, bk. arı ikili sayılama dizgesi. İkili kodlu ondalık gösterim.

Complemented representation : Tümler gösterim.

Complementary representation : Tümler gösterim.

 

Data representation : Program talimatları (bilgisayar). Veri gösterimi.

İngilizce Representational Türkçe anlamı, Representational eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Representational ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Simulated : Sahte. Simüle edilen. Simüle edilmiş. Benzeşik. Taklit. Gerçeği gibi. Yapmacık.

Naturalistic : Doğa yöntemlerini örnek alan. Tabiata uygun. Doğal çevreyi örnek alan. Doğa tarihine ilişkin olan. Doğalcılığa ait veya ilgili olan. Natüralist.

Figural : Biçimsel. Figürleri olan. Şekillerden oluşmuş olan.

Delineative : Çizen. Tanımlayan. Sınırlayan. Tanımlayıcı.

Depictive : Betimleyici. Betimsel. Açıklayıcı. Tanımlayıcı.

Figurative : Mecazlı. Simgesel. Timsali. Değişmeceli. Mecazi. Remzi. Betimsel. Figüratif. Figürsel. Sembolik.

Imaginative : Hayal ürünü. İyi planlanmış. İmgesel. Hayalci. Hayalperest. Hayali. Yaratıcı. Hayal gücü kuvvetli. Hayal gücü yüksek.

Eidetic : Özü bulmaya yönelik. Nesneleri önceden algılamayla ilgili. Önceden algılanan objelerin zihinde net bir şekilde canlandırılması yeteneğine ait. Eidetik. Fotoğrafsı. Önceden algılayan.

Symbolic : Simgesel. İmsel. Sembolik.

Mimetic : Mimetik. Taklit edici. Taklit eden. Taklitçi. Öykünmeci.

Representational synonyms : theatrical, realistic, representative.

Representational zıt anlamlı kelimeler, Representational kelime anlamı

Nonrepresentational : Canlı gerçekçi betimleme sunmayı amaçlamayan. Soyut. Kavramsal olmayan. Anlatımsal olmayan.