Yapmacık nedir, Yapmacık ne demek

Yapmacık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike

"Yapmacık" ile ilgili cümleler

  • "Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu." - S. F. Abasıyanık

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim, Heykel) Resim ve heykel sanatlarında içtenlikten uzak, yapmacıklı çalışma.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Doğal olmayan oyun yöntemi. Bir oyuncunun, rolünü doğal ve inandırıcı bir rahatlıkla oynayacak yerde ona gereksiz ve aşırı jestler katması.

Bilimsel terim anlamı:

Sözde, yazıda içtenlikten uzak, doğala benzemeyen duygulanma gösterileri.

Almanca'da Yapmacık ne demek?:

gehünsteltes spiel

Fransızca'da Yapmacık ne demek?:

imitation, manière

Osmanlıca Yapmacık ne demek? Yapmacık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tasannu

Yapmacık tanımı, anlamı:

Yapmacık görünümü : Gerçekte yapıldığı hâlde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm.

Yapma : Yapay. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi.

Yapmacıklı : İçtenliği olmayan, içten olmayan.

Yapmacıksız : İçten, içten geldiği gibi, samimi.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

 

Duygu : Önsezi. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Duyularla algılama, his. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

Yapay : Yapmacık. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, doğal karşıtı.

Sahte : Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı. Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Uydurma.

Suni : Yapmacık. Yapay.

Sofistike : Yapmacık. Yanıltıcı. Karmaşık. Karmaşık.

Yapmacıkçı : (Resim, Heykel) Yalınlıktan yoksun, aldatıcı, gereksiz süslü işler yapan sanatçı. a. bk. yapmacıkçılık.

Yapmacıkçılık : (Resim, Heykel) Uyanış Çağı ile barok arasındaki ara üslûp. Abartmalı boylu, yapmacık devimli, havada uçar gibi duran betilerin kullanıldığı resim, heykel anlayışı. Örn. Pontorino, Bronzino, Parmigianino, El Greco ve Tintoretto gibi sanatçıların yapıtlarındaki abartılı üslûp anlayışı. a. bk. barok.

Yapmacık ile ilgili Cümleler

  • Yapmacık davranışlar hoşuma gitmiyor.
  • Çok kibar olunca sanki biraz yapmacıkmış gibi geliyor.
  • Ayarlanmış dostluklar sahte sevgiler yapmacık davranışlar insanın midesini kaldırmaz mı?
  • Sizin mıymıntı konuşmalarınız birbirinize yapmacık sevgi gösterileriniz beni alakadar etmiyor.
  • Öyle yapmacık konuşma!
  • İhtiyacı olana yardım etmek isterim fakat yapmacıklıkla suçlanacağımı biliyorum.

Diğer dillerde Yapmacık anlamı nedir?

İngilizce'de Yapmacık ne demek? : adj. affected, chi chi, artificial, campy, cold, constrained, counterfeit, factitious, false, genteel, plummy, pretended, put on, rose water, set, shifty, sophisticated, studied, studious, theatrical, unnatural, feigned

 

Fransızca'da Yapmacık : affecté/e, apprêté/e, factice, façons, faux air, feint/e, mielleux/euse

Almanca'da Yapmacık : n. Gezwungenheit, Mache, Theater, Theatralik, Tuerei, Ziererei

adj. falsch, gekünstelt, getürkt, manieriert, süßlich

Rusça'da Yapmacık : n. притворство (N), наигранность (F), деланность (F), искусственность (F), маскарад (M)

adj. искусственный, ненатуральный, фальшивый, напускной, деланный, наигранный, притворный, манерный, мнимый, натянутый, принужденный