Sembolik nedir, Sembolik ne demek

Sembolik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Simgesel

"Sembolik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Türk edebiyatında o zamana kadar böyle sembolik şahsiyetleri ele alarak manzum bir mesnevi yazılmamıştı." - A. H. Çelebi

Felsefi anlamı:

[Bakınız: simgesel]

Sembolik anlamı, tanımı:

Sembol : Simge.

Simgesel : Simge ile ilgili, sembolik.

Sembolik ile ilgili Cümleler

  • Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.
  • O, mükemmel ve sembolik bir bilimciydi.

Diğer dillerde Sembolik anlamı nedir?

İngilizce'de Sembolik ne demek? : adj. symbolic, symbolical, emblematic, emblematical, nominal, figurative, representative

Fransızca'da Sembolik : symbolique

Almanca'da Sembolik : adj. sinnbildlich, symbolisch

Rusça'da Sembolik : adj. символический